Gorzów Wielkopolski zabiega o sprawną rewitalizację miasta. Z tego względu powoła Komitet Rewitalizacji, który ma stanowić łącznik pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją.

– Najbliższe lata będą dla miasta okresem wielu zmian w przestrzeni. Do tego właśnie będzie nam potrzebny Komitet Rewitalizacji – zaznacza Anna Pękalska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie.

Komitet jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. W jego skład wejdą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich (czyli interesariusze procesu rewitalizacji).

Ekorozwój Kraków 300 x 250

W ramach najbliższych konsultacji społecznych (15 lutego) wspólnie z mieszkańcami zostaną wypracowane zasady funkcjonowania komitetu.

Formularz zgłaszania uwag i opinii oraz projekt uchwały  dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rewitalizacja Miasta”. Konsultacje potrwają do 16 marca  2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj