1 / 15

Miasto bez komunikacji z naturą i bez holistycznego podejścia do utrzymania zieleni, po prostu nie przetrwa. Inna ważna kwestia to podkreślanie i upodmiotowienie walorów konkretnych miejsc. Całości dopełnia zastosowanie nowoczesnych oraz nowatorskich technologii. M. in. o tym dyskutowano podczas X Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2022.

9 i 10 czerwca br., Katowice były ogólnopolskim centrum wymiany myśli i koncepcji na temat kształtowania i utrzymania zieleni w kontekście zachodzących zmian klimatycznych, technologicznych i kulturowych. Stało się tak za sprawą X Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2022.

– Mieszkańcy naszego miasta bardzo pozytywnie postrzegają zieleń. Nie jest to jednak proste podejście. Zyskujemy cenne doświadczenia. Zmieniają się też koncepcje i wymagania. Ważne jest także odwoływanie się do lokalnego klimatu i charakteru poszczególnych miejsc oraz stosowanie nowatorskich rozwiązań. Toczy się więc nieustająca dyskusja. Wsłuchujemy się w opinie naszych obywateli. Mamy także własne propozycje. Podsumowując: opieka nad zielenią to bardzo dynamiczny i wieloaspektowy proces – stwierdził podczas Konferencji Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa.

26 wystąpień i panel Zieleni Miejskiej

W katowickiej konferencji uczestniczyło blisko 150 słuchaczy – specjalistów i praktyków z zakresu utrzymania zieleni miejskiej z różnych miast i gmin z całego kraju.
Konferencja obejmowała aż 26 wystąpień i prezentacji prowadzonych przez naukowców z kilku krajowych uczelni i ośrodków akademickich, samorządów oraz  instytucji państwowych. Wystąpili też goście zagraniczni z Niemiec, Czech i Estonii. W ramach konferencji i patronatu medialnego miesięcznika “Zieleń Miejska” nad tym wydarzeniem odbył się też panel dyskusyjny pt.: “Susza to nie przyszłość, to teraźniejszość – czy samorządy są na to gotowe?”, który poprowadził Robert Gorczyński, redaktor prowadzący Miesięcznik “Zieleń Miejska”.

Zieleń tak, ale jaka?

Tematyka wystąpień w głównej mierze dotyczyła nowych rozwiązań w zakresie konkretnych realizacji oraz koncepcyjnego podejścia do zieleni na obszarze miast. Przy tej okazji prelegenci często przywoływali obserwacje specjalistów, którzy zauważają, że mieszkańcy miast chcą obcować z zielenią. Obszary zielone są przez nich dobrze postrzegane. Jednak na obecnym etapie ważne są też te elementy i te rozwiązania, które wyróżniają konkretne miejsca, czy to pod względem ich lokalnej specyfiki (np. w odwołaniach do wcześniejszych funkcji, walorów turystycznych a nawet do miejscowych herbowych figur i barw itp.). Inny kierunek to aranżowanie specyficznego klimatu zielonych przestrzeni. Powyższe tezy pojawiły się m.in. w prezentacjach nt.: Wybranych najnowszych inwestycji w Katowicach (wystąpienie Mieczysława Wołosza, Magdaleny Bieli i Joanny Korcz –  Przedstawicieli ZZM Katowice); prezentacji pt.: Zielona Strefa Nauki – Wyzwania Sprawiedliwej Transformacji w kontekście błękitno-zielonej infrastruktury  (wystąpienie Marcina Barona z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), a także w prezentacji pt.: Planowane parki linearne Warszawy i współistnienie czwartej przyrody w Parku im. Akcji Burza (prezentacja Olgi Rosłoń-Skalińskiej i Anny Fedoruk z Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie).

Drzewa, prawo i światowe rozwiązania

Wiele się też podczas konferencji mówiło o drzewach produkujących tlen, o prawnych aspektach wycinki drzew na obszarach miejskich w kontekście ich własności i współwłasności, o nowatorskich rozwiązaniach stylistycznych i  sposobach urządzenia miejskiej zieleni stosowanych w Japonii. Kolejne tematy to: znaczenie różnorodności biologicznej dla miejskiej zieleni (m.in. rzadko spotykane rośliny, troska o owady zapylające i odniesienia do  naturalnych siedlisk), w połączeniu z walorami edukacyjnymi na przykładzie botanicznego ogrodu usytuowanego w mieście. Następne kwestie to: wpływ zieleni na człowieka w medycznym, psychofizycznym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem drzew i obszarów parkowych. Podczas konferencji prezentowano również czeskie rozwiązania w zakresie miejskiej zieleni.

Drzewa, susza i strategie

Podczas konferencji podjęto też temat przebudowy drzewostanów dla wzmocnienia odporności biocenoz leśnych na zmiany klimatyczne, nowych standardów cięcia i pielęgnacji drzew, błękitno-zielonej infrastruktury, tworzenia parków linearnych, odtwarzania naturalnego środowiska koryt rzecznych w obszarach silnie zurbanizowanych, systemów oznakowania w przestrzeniach publicznych.  Szczegółowy program Konferencji i informacje o wystąpieniach dostępne są na  profilu Miesięcznika “Zieleń Miejska” na FB oraz na stronie organizatora Konferencji: Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 

Czytaj więcej

Skomentuj