1 / 3

Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstanie warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W piątek (7 stycznia) zorganizowano w tej sprawie briefing prasowy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach podczas którego poznaliśmy szczegóły związane z inwestycją.

W spotkaniu udział wzięli Aleksandra Szczudło – Posłanka na Sejm RP, Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk, Zbigniew Walendzewicz – Prezes Zarządu PGO w Suwałkach, Marek Korzun – Prezes PRIBO-EPB” Sp. z o. o., głównego wykonawcy inwestycji.

– Musimy osiągnąć narzucone przez Komisję Europejską poziomy segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby to możliwe. Dlatego też od kilku lat przygotowywaliśmy do realizacji ten projekt – mówił Zbigniew Walendzewicz Prezes PGO w Suwałkach – Inwestycja została dofinansowana środkami z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a w ich zdobyciu pomogła nam Pani Poseł Aleksandra Szczudło – dodał Walendzewicz.

Projekt, którego realizacja ma się zakończyć w grudniu tego roku zakłada:

  • budowę nowej hali o powierzchni 1.210,55 m2,
  • zamontowanie w hali linii sortowniczej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok
  • odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu, na 1 zmianę.

Szczegóły dotyczące linii sortowania

Planowa linia sortownicza będzie wyposażona m.in. w następujące urządzenia techniczne: rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać 3 frakcje odpadów, dwa sepratory żelaza, separator optopneumatyczny służący do podziału np. podział butelek PET według kolorów, kabinę sortowania surowca płaskiego, np. karton, papier, folia, prasę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano również zakup dwóch ładowarek teleskopowych do obsługi instalacji.

W planach instalacja termicznego przetwarzania odpadów a może i biogazownia

– Cieszę się, że taka nowoczesna instalacja powstanie w Suwałkach. Dzięki temu mniej odpadów trafi na wysypisko. Kolejny etap, o którym mówimy od dłuższego czasu to wybudowanie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Nie będzie to jednak koniec. Już teraz analizujemy czy nie warto zainteresować się jeszcze budową biogazowni, która przetworzy odpady biodegradowalne w energię – dodał Prezydent Suwałk.

– Cieszę się, że kolejne środki finansowe trafiają do Suwałk, dzięki czemu miasto prężnie się rozwija. Deklaruję chęć dalszej współpracy i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych dla Miasta – powiedziała w trakcie spotkania Aleksandra Szczudło, Posłanka na Sejm RP.

Umowa podpisana

Na koniec spotkania z dziennikarzami została podpisana umowa na realizację inwestycji.

– Mamy doświadczenie w realizacji takich inwestycji. Nasza firma wybudowała od podstaw instalację firmy EKO-Mazury w Ełk. Plan jest taki, że na palc udowy wchodzimy na przełomie marca i kwietnia po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Z końcem tego roku spotkamy się na otwarciu tej inwestycji – podsumował Marek Korzun, Prezes PRIBO-EPB” Sp. z o. o. – główny wykonawca inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 28.030.485,50 zł brutto
Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.229.331,20 zł
Stopa dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi: 85%
Wysokość dofinansowania: 15.494.931,52 zł


 

Już 25-26 stycznia 2022 r. online odbędzie się 13. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów.

European Green Deal oraz FitFor55 prawdopodobnie wyznaczą kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami a szczególnie bezpośrednio będą mieć wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregację i recykling odpadów. Również ostatnie i planowane wkrótce zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będą też próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie „Dokąd zmierzamy?”. Te zagadnienia będą punktem wyjścia do dyskusji zorganizowanej podczas Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i odbędzie się online w dniach 25 – 26 stycznia 2022 roku. Będziemy chcieli, wspólnie z wszystkimi uczestnikami konferencji, stworzyć „mapę drogową” branży gospodarki odpadami.

Kluczowe tematy konferencji to:
– efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki – ceny surowców
– jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu? – studia przypadku
– czy instalacje odzysku energii wpływają na poziom selektywnej zbiórki odpadów?
– nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling

– organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem. Spotkajmy się w gronie ekspertów i praktyków już w styczniu.

Program oraz warunki uczestnictwa: https://selektywna.abrys.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj