Reklama

envicon 2023 ad1a

W Warszawie powstały wędrujące wyspy dla zagrożonych gatunków [ZDJĘCIA]

W Warszawie powstały wędrujące wyspy dla zagrożonych gatunków [ZDJĘCIA]
09.07.2020, o godz. 12:18
czas czytania: około 3 minut
0

W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów. Platformy pływające pojawiły się na Jeziorze Powsinkowskim oraz Kanale Piaseczyńskim.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Wspomniany projekt, ma na celu ochronę cennych gatunków zwierząt m.in. poprzez budowę platform lęgowych i spoczynkowych, renaturyzację zbiorników i cieków wodnych, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę. Celem tych działań jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy.

Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej. Wartość całkowita projektu wynosi 6 887 350 zł, w tym kwota dofinansowania to 5 854 24 7,5 zł.

To w ramach wyżej wspomnianych działań powstają platformy lęgowe – pływające wyspy które mają pomóc w ochronie zagrożonych gatunków ptactwa.

Platformy lęgowe dla rybitw

W maju tego roku, na Jeziorze Powsinkowskim umieszczono 20 platform lęgowych. Służą one przede wszystkim rybitwie czarnej – rzadkiemu i zagrożonemu gatunkowi ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie wraz z sąsiadującym Jeziorem Wilanowskim stanowi jedyne miejsce gniazdowania w Warszawie i okolicy.

Rybitwa czarna znajduje się pod ochroną i została wymieniona w Załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, co oznacza, że w celu jej ochrony wyznaczane są obszary Natura 2000. Liczebność rybitwy czarnej w Polsce spada, a jej stanowiska lęgowe zanikają. Szacuje się, że od 2000 roku liczebność tego gatunku spadła nawet o połowę. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par. Zarząd Zieleni prowadzi działania mające na celu czynną ochronę tego gatunku i jego siedlisk.

Gniazda na platformach na Jeziorze Powsinkowskim do tej pory założyły nie tylko rybitwy czarne, ale też występujące tu nielicznie śmieszki i perkozy dwuczube.

Wyjątkowa wyspa na Kanale Piaseczyńskim

Kolejnym działaniem w ramach ochrony zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi było założenie przez ZZ m. st. Warszawy pływającej platformy z roślinnością na Kanale Piaseczyńskim. Wyspa stanowi dodatkowe miejsce bytowania dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków i płazów, a także przyczynia się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb.

Od czerwca br. ze specjalnej wyspy mogą korzystać wędrujące w stronę Wisły nurogęsi, a także łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe czy łabędzie. Całoroczna platforma służy ptakom do spoczynku, noclegu, żerowania, a w przyszłości – do gniazdowania. Z wyspy korzystać będą mogły również zamieszkujące okolicę żaby zielone.

Roślinność posadzona na platformie składa się z gatunków rodzimych pochodzących z osobników pobranych z naturalnego środowiska na terenie Polski i wpływa dodatkowo na oczyszczanie wody w Kanale. Sposób zakotwiczenia wyspy tworzy za to podwodne kryjówki dla drobnych zwierząt wodnych. Platforma ma charakter całoroczny i nie wymaga dodatkowej obsługi, wobec czego ślad węglowy tego działania jest znacząco ograniczony.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2023