Stołeczni radni podczas sesji rady miasta, która odbyła się 8 lipca, przegłosowali połączenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Za połączeniem dwóch instytucji zagłosowało 42 radnych, 17 się wstrzymało. Nikt nie zagłosował przeciw. Zmiany wejdą w życie od 1 września 2021 roku.

Pracownicy ZMID automatycznie staną się pracownikami SZRM. Stołeczny ratusz połączenie dwóch jednostek budżetowych argumentuje obniżeniem dochodów do miejskiej kasy spowodowanym pandemią. „W takich warunkach korzystniejsze będzie utrzymanie jednej, silnej jednostki” – przekazał ratusz. „Połączenie jednostek nie spowoduje zwiększenia wydatków Warszawy związanych działalnością nowej jednostki po zmianach organizacyjnych w stosunku do zakładanych wydatków na funkcjonowanie obu jednostek oraz gwarantuje realizację statutowych zadań” – dodał.

Zadaniem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest budowa lub przebudowa „obiektów kubaturowych” oraz zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Z kolej Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zajmuje się inwestycjami związanymi z przebudową dróg oraz technicznej infrastruktury drogowej.

Jak napisano w uzasadnieniu, „połączenie obu jednostek budżetowych, pozwoli na utworzenie wysoko wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej inwestycje miejskie, zgromadzenie w jednej organizacji know-how w zakresie inwestycji oraz uzyskanie korzyści zarządczych w związku z efektem skali”.

Zachowanie nazwy „Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta” związane jest z prawie 70-letnią tradycją. Po wojnie SZRM odbudował m.in. Stare i Nowe Miasto, Zamek Królewski, a w późniejszych czasach budował wiele stołecznych osiedli m.in. Za Żelazną Bramą, Gocław, Targówek czy Bródno. Był też zaangażowany w budowę Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Czytaj więcej

Skomentuj