Rozpoczęła się jesienna pielęgnacja trawników przyulicznych pozostających pod opieką warszawskiego Zarządu Zieleni. Trzecie czyli ostatnie w tym roku koszenie trawy w pasach drogowych ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej – odpowiednio przygotuje te trawniki do okresu zimy i pozytywnie wpłynie na ich kondycję w wiosennej odsłonie.

Jesienne koszenie trawników przyulicznych pozwoli na zgromadzenie w nasadach pędów trawy niezbędnych składników pokarmowych potrzebnych do właściwego przezimowania darni.

Efekt złych zabezpieczeń jesienią najlepiej widać wiosną

Dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym trawa lepiej zniesie zimowe chłody i ewentualny negatywny wpływ pokrywy śnieżnej, zaś wiosną trawniki szybciej wrócą do dobrej formy. Warto bowiem wiedzieć, że wyblakła trawa, ubytki darni, w wyniku których powstają „łyse placki” czy też nalot grzybni (tzw. pleśń śniegowa) – to najczęstsze problemy występujące wczesną wiosną w obrębie trawników, które są wynikiem nieodpowiedniego przygotowania ich do zimy.

Konieczne ostatnie koszenie

W ramach trzeciego i ostatniego w tym roku koszenia trawniki przyuliczne w Warszawie zostaną przycięte na wysokość ok. 5 cm. (krótsze niż to cięcie mogłoby narazić korzenie trawy na przemarznięcie).

Nieprzeprowadzenie koszenia naraziłoby długie źdźbła trawy na przygniecenie do ziemi, co w warunkach wilgoci i braku tlenu skutkuje gniciem roślin i pojawieniem się pleśni. Warto pamiętać, że jesień to czas, kiedy licznie występują zarodniki grzybów mających w tym okresie roku idealne warunki do rozwoju.

Jesienne grabienie

Wraz z koszeniem trawników przyulicznych rozpoczyna się grabienie w ich obrębie, które w okresie jesiennym powtórzone zostanie kilka razy, w miarę gubienia liści przez drzewa.

Zalegająca na trawnikach warstwa liści zacieniałaby trawy, powodując osłabienie roślin i zmniejszenie ich trwałości, ograniczałaby im również dostęp powietrza. Wilgotne liście, dodatkowo obciążone pokrywą śnieżną – mogą skutecznie odciąć dostęp tlenu do darni, a także powodować proces gnilny. Dzięki grabieniu, trawom nie będą zagrażały choroby będące następstwem procesów beztlenowych, objawiające się żółto-brązowymi plamami lub wręcz ubytkami darni na wiosnę.

Grabienie w obrębie trawników przyulicznych jest konieczne również ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Liście przelatujące z tych trawników na pas jezdni czy pas pieszy lub rowerowy – stanowią realne zagrożenie dla użytkowników drogi w czasie opadów czy przymrozków. Co istotne, w miejscach oddalonych od pasa jezdni grabienie pod okapami drzew i w skupinach krzewów zostanie ograniczone – z myślą o prawidłowym obiegu materii organicznej sprzyjającym wzrostowi tych roślin.

Zróżnicowany reżim koszenia

Wprowadzony przez warszawski Zarząd Zieleni zróżnicowany reżim koszenia, uwzględniający bieżącą obserwację terenową prowadzoną przez naszych specjalistów, a także panujące aktualnie warunki atmosferyczne – to wyraz świadomego zarządzania zielenią miejską. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie jest wynikiem analizy uwzględniającej zróżnicowane czynniki o istotnym dla prawidłowego rozwoju zieleni znaczeniu. Rekomendacje ZZW w tym zakresie stanowią punkt odniesienia dla innych jednostek m.st. Warszawy.

Przypomnijmy więc, że koszenie w pasach drogowych zostało przez ZZW ograniczone do zaledwie 3 razy w roku – w tym roku prace odbyły się w połowie maja i lipca. Jednocześnie łąki kwietne czy naturalne miejskie koszone są jedynie 1 lub 2 razy w roku.

Czytaj więcej

Skomentuj