Urząd miasta unieważnił przetarg w trybie in-hause na odbiór odpadów komunalnych z dzielnic Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo, Wola i Mokotów. Wartość zamówienia to prawie 1 mld zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu negocjacje prowadzone z wolnej ręki przez miasto z komunalną spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania „nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia”.

Miasto chce transparentności

„W związku z koniecznością zapewnienia maksymalnej transparentności postępowania oraz udostępnienia zainteresowanym stronom, w tym stronom zainteresowanym zakwestionowaniem wyboru trybu udzielania zamówienia w drodze środków ochrony prawnej, wszystkich niezbędnych danych wymaganych przepisami (…), w tym danych o przychodach wskazanego wykonawcy za rok 2021, a tym samym koniecznością doszczegółowienia ogłoszenia i uzasadnienia w wymaganym zakresie, zamawiający postanowił unieważnić postępowanie”  – czytamy dalej.

Odwołania do KIO

Przypomnijmy, że wartość zamówienia wynosiła 973 781 801 zł, na lata 2022-2026. Odwołanie do Krajowej Izby odwoławczej złożyło siedem firm oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Odwołania te zawierają szereg zarzutów dotyczących zarówno braku wystarczającego uzasadnienia faktycznego i informacji wymaganych w przepisach powołanego powyżej rozporządzenia, jak też materialnego braku spełniania przesłanek zastosowania zamówienia z wolnej ręki określonych ustawie Pzp. Dlatego jak czytamy w komunikacie zamawiającego „niemożliwe jest proste naprawienie postępowania przez uwzględnienie odwołań i zmianę treści ogłoszenia”.

Zdaniem urzędników „rodziłoby to niepewność prawną co do charakteru i zakresu powinnych czynności zamawiającego, terminów na korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz oceny skutków powyższego dla bezpieczeństwa prawnego umowy”.

Związki zawodowe piszą list

W tym samy dniu trzy organizacje związkowe działające przy MPO wystosowały „List otwarty w sprawie powierzeni MPO odbioru odpadów komunalnych”. Jak podkreślają związkowcy korzyści z powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania „są dla Miasta są niezaprzeczalne:

  •  bufor cenowy w stosunku do innych jednostek gospodarczych w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w przypadku zaistnienia ryzyka niekontrolowanego wzrostu cen,
  • wzmocnienie kontroli nad rynkiem odpadów w zakresie segregacji,
  • gwarant braku nieprawidłowości w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.

Korzyści dla spółki to:

  • zachowanie obecnych miejsc pracy, a w dalszym okresie zwiększenie zatrudnienia,
  • stabilizacja finansowa, a tym samym możliwość dalszej modernizacji spółki, poprawy warunków pracy i bytu pracownikom i ich rodzinom,
  • rozwój Spółki w innych obszarach.

Związkowcy w liście podkreślają, że od momentu opublikowania przez miasto informacji w tej sprawie MPO stało się celem ataków medialnych ze strony prywatnych przedsiębiorstw branżowych.

MPO zahamuje wzrost cen?

„Pragniemy zwrócić uwagę, że MPO Warszawa, jest gwarantem braku nieprawidłowości w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Zasady, którymi kierujemy się przecież w codziennej pracy, mają na celu minimalizowanie wzrostu cen za odbiór śmieci. Wiemy, ile one wynoszą, bo sami za nie jako mieszkańcy stolicy płacimy. Swoją pracą chcemy przyczynić się do ich ograniczenia. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie in-house zaledwie w zakresie połowy miasta umożliwi w m.st. Warszawie lepszą organizację odbioru odpadów co pozwoli zahamować i wręcz obniżyć wzrost cen” – czytamy w odezwie związkowców.

Pod listem podpisali się przedstawiciele: NSZZ Solidarność, NSZZ Pracowników MPO oraz KZ WZZ Sierpień 80.

Czytaj więcej

Skomentuj