Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie złożyło wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Obecna stawka – 9,85 zł za 1 m sześc. – ma obowiązywać przez kolejne trzy lata. Teraz wniosek ma zweryfikować i zaakceptować PGW Wody Polskie.

Cena 9,85 brutto za 1 m sześc. wody i ścieków utrzymywana jest w Warszawie od 2 czerwca 2018 r. Jak chwali się przedsiębiorstwo to o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich.

1 lutego 2021 r. MPWiK wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, o utrzymanie tych cen do 2023 r. Na wydanie decyzji taryfowej Regulator ma 45 dni. Termin może zostać wstrzymany jeśli np. wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji  lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

– MPWiK to przedsiębiorstwo, w którym szanowana jest każda złotówka, co umożliwia nam realizację wielomiliardowych inwestycji. Spółka pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o utrzymanie taryfy – mówi, cytowany w komunikacie prezes MPWiK Renata Tomusiak.

Złożenie wniosku o utrzymanie taryf zbiegło się w Warszawie z uchwaleniem przez Radę Miasta st. Warszawy nowego planu inwestycyjnego na lata 2021-2028. W ciągu 8 lat inwestycje w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury mają opiewać na kwotę 4,7 mld zł. Co najmniej 11,2 proc. ich wartości stanowią środki unijne.

Wśród 2025 zadań przewidzianych do realizacji znalazły się zgłoszone przez poszczególne urzędy dzielnic, modernizacje oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym alternatywny układ przesyłowy (łącznie ponad 1400 km) oraz ważne dla miasta inwestycje na obiektach, m.in. budowa nowego ujęcia infiltracyjnego na Wiśle, czy modernizacja Zakładu Północnego.

MPWiK zapowiada też, że kontynuowane będą przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem retencji i przepustowości sieci kanalizacyjnej. To m.in. budowa nowych kolektorów pełniących jednocześnie rolę zbiorników na wodę opadową oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną.

„Te oraz inne zadania, m.in. budowa nowego ujęcia wody to odpowiedź MPWiK na zmieniające się warunki klimatyczne oraz potrzeby ciągle rozwijającego się miasta” – czytamy w komunikacie spółki.

Czytaj więcej

Skomentuj