Województwo wielkopolskie bierze udział w projekcie zmniejszenia marnotrawstwa żywności. Wśród podejmowanych działań jest, adresowany do studentów, konkurs na spot reklamowy promujący mądre gospodarowanie żywnością.

W Polsce marnuje się obecnie prawie 9 mln ton żywności rocznie. Polska jest na piątym miejscu wśród państw europejskich marnujących najwięcej jedzenia.

Celem projektu EcoWaste4Food jest poszukiwanie rozwiązania problemu marnotrawienia żywności. Chodzi nie tylko o to, by zmienić stan, w którym dochodzi o utraty nawet do 50 proc. produkcji rolnej (która pozostaje nieskonsumowana lub jest zużywana w niewłaściwy sposób), ale także wykazanie, że odpady żywnościowe mogą być źródłem wydajnej zasobowo i przyjaznej dla środowiska gospodarki na terenach uczestniczących w projekcie.

Bierze w nim udział nie tylko województwo wielkopolskie, ale także francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, włoskie miasto Ferrara, grecki region Zachodnia Macedonia, fiński region Południowa Ostrobotnia, angielskie hrabstwo Devon oraz hiszpański region Katalonia reprezentowany przez Katalońską Agencję ds. Odpadów.

W każdym regionie uczestniczącym w projekcie powstaje grupa regionalnych działaczy, którzy będą aktywnie uczestniczyć w wyborze dobrej praktyki do zaadoptowania w danym regionie oraz w zatwierdzaniu planu działań, który będzie realizowany podczas dwóch ostatnich lat trwania projektu. Ma ona również wspierać wykorzystanie środków z WRPO właśnie w obszarze innowacji ekologicznych ograniczających marnotrawstwo żywności.

Włączone do projektu jednostki naukowe przeprowadzą m.in. analizę sytuacji w regionie pod kątem eko-innowacji, wartościowych doświadczeń i dobrych praktyk oraz szans na ich szersze wdrożenie. Poszukiwane są także firmy – przedsiębiorstwa branży spożywczej, które wykorzystują w produkcji żywności lub zagospodarowaniu odpadów innowacyjne rozwiązania zmniejszające marnowanie żywności lub pozwalające wykorzystać odpady spożywce w wysoce ekonomiczny i energetyczny sposób.

Jednym z elementów projektu jest ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkurs na spot reklamowy promujący działania ograniczające
marnotrawienie żywności. Spot ma wspierać rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości i spowodować wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów i ich konsekwencjach dla środowiska. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych. Rozstrzygnięcie nastąpi do 31 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj