Ustalanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2020 – 2024 powinno być oparte o aktualne wskaźniki makroekonomiczne. gdzie je znaleźć?

Przy składaniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno skorzystać z przedstawionych tam wskaźników.

Jak wyjaśnia Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP, chodzi o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wykorzystywany do obliczania wysokości kosztów wynagrodzeń na lata obowiązywania nowej taryfy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy. To także średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wykorzystywany do obliczania kosztów materiałów oraz usług transportowych.

W opublikowanych wytycznych znaleźć można potrzebne wskaźniki wykazane w sposób odzwierciedlający ich dynamikę. Są to:

  • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 103,3%, 101,8%, 102,2%, 102,4%, 102,5%,
  • średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 99,5%, 101,5%, 101,9%, 102,1%, 102,2%.

Wytyczne MF można znaleźć pod tym adresem.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia wniosków taryfowych, ich zawartości, a także terminów będzie można poznać podczas dwudniowego webinarium. Jego program dostępny jest TUTAJ.

Źródło: IGWP

Czytaj więcej

Skomentuj