Wody Polskie dwa razy odrzuciły wnioski taryfowe Wodociągów Białostockich, uważając je za zbyt wysokie. Przedsiębiorstwo obawia się, że bez podwyżek nie będzie w stanie sprostać inwestycjom. Prezydent Tadeusz Truskolaski mówi o decyzji politycznej.

Wodociągi Białostockie wystąpiły w lutym 2021 r. do Wód Polskich z wnioskiem o zatwierdzenie nowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa zapewniają, że nie rozumieją decyzji Wód Polskich odrzucających taryfy, które – według jego rzecznika Krzysztofa Kity – zostały wyliczone zgodnie z prawem i arytmetyką oraz przepisowo uzasadnione.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyjaśnia, że brak zatwierdzenia taryf w kwietniu wynikał „ze względu na brak weryfikacji kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, nieprawidłowe zaplanowanie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków o pomniejszenie ich wysokości o koszty związane z odprowadzaniem wód opadowych”.

Kolejny wniosek, który wpłynął do RZGW 5 maja został odrzucony 18 czerwca. Jak informowała przedstawicielka RZGW, według pierwszego wniosku planowane suma podwyżek w kolejnych trzech wyniosłaby 16 proc., według drugiego – o 15 proc. Takie podwyżki Wody Polskie uznały za zbyt wysokie i nieuzasadnione.

Wodociągi Białostockie odwołały się więc od decyzji RZGW do prezesa Wód Polskich (decyzja jeszcze nie zapadła), a na swojej stronie wyjaśniają, że proponowane podwyżki są zbliżone do poziomu inflacji. „Pieczołowicie dbamy o interesy odbiorców – gdyby nasz wniosek został przez Wody Polskie zaakceptowany, ceny za wodę i ścieki w Białymstoku wciąż byłyby na najniższym poziomie w skali kraju. Podwyżka jest wymuszona wzrostem cen energii, paliwa, materiałów i innych składników niezbędnych w naszej działalności. Wszystkie elementy są prawidłowo ujęte w naszym wniosku taryfowym. Niezatwierdzenie go grozi m.in. wstrzymaniem inwestycji sieciowych na terenie miasta, a w perspektywie rosnących strat na naszej działalności – drastycznym jej ograniczeniem” – czytamy.

Ostro o powodach odrzucenia wniosków wypowiedział się prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. – Proszę zapytać Wód Polskich, dlaczego nie zatwierdziły taryf dla wodociągów. Z czego one mają realizować inwestycje, jak nie są zatwierdzane uzasadnione taryfy? Ze względów politycznych. To jest odpowiedź na pytanie – komentował dla „Kuriera Porannego”.

Źródło: Kurier Poranny

Czytaj więcej

Skomentuj