Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Wody Polskie nie zgadzają się na nowe taryfy

Wody Polskie nie zgadzają się na nowe taryfy
27.10.2020, o godz. 7:26
czas czytania: około 3 minut
0

Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie podjął decyzję o odmowie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych i ustalenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police. Z czego wynika ta decyzja?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Aktualnie obowiązująca cena to 3,71 zł netto/m sześc. + stawka abonamentowa 5,67 zł/m-c za dostarczanie wody i 9,28 zł netto/m sześc. za odbiór ścieków (bez stawki abonamentowej).

Spora podwyżka

Wniosek ZWiK w Policach o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z projektem nowej taryfy wpłynął do Wód Polskich 16 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo chciało, by stawki ustalone dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku obowiązywania wynosiły:

  • za dostarczanie wody: 5,19/5,49/5,69 zł netto/m sześc. + stawka abonamentowa w wysokości: 3,39/3,64/4,37 zł/m-c (dla trzech z czterech grup taryfowych, woda przeciwpożarowa bez abonamentu);
  • za odbiór ścieków: 9,47/9,63/9,76 zł netto/m sześc. + stawka abonamentowa w wysokości: 3,52/3,78/4,54 zł/m-c.

W projekcie nowej taryfy, w porównaniu do taryfy obowiązującej, nie zostały wprowadzone nowe grupy taryfowe.

Wody Polskie nie zatwierdziły wniosków

– Przedsiębiorstwo nie wykazało w sposób należyty i konieczny, istnienia dostatecznych przesłanek przemawiających za skróceniem okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police i zatwierdzeniem nowej w kształcie postulowanym we wniosku – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Jak informuje, na wysokość cen przedstawionych w projekcie taryfy przedłożonym przez spółkę, znaczący wpływ mają koszty wynagrodzeń. Zgodnie z danymi przestawionymi przez przedsiębiorstwo, koszty te wzrosły w latach 2017-2019 o 45,1 proc. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz o 19,3 proc. dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej, odpowiednio o ok. 270 proc. i 100 proc.

– Przedsiębiorstwo, mimo wezwań do wykazania działań podjętych w celu ograniczenia kosztów w spółce, nie przedstawiło informacji czy rozwiązań podjętych w zakresie efektywnej optymalizacji kosztów wynagrodzeń – dodaje Marek Duklanowski.

Wody Polskie wychodzą z założenia, że przedstawiane przez przedsiębiorstwo w Policach obiektywne przyczyny, które stanowią zmiany warunków ekonomicznych (wzrost kosztów amortyzacji, cen energii, kosztów materiałów), nie uzasadniają zatwierdzenia taryfy w kształcie przedłożonym przez przedsiębiorstwo z uwagi na to, iż – jak piszą w komunikacie –  „(…) część uwzględnionych w taryfie kosztów narusza art. 24c ust. 1 pkt 2 ustawy zzwizoś, wskazujący o celowości ponoszenia kosztów w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen, a więc nie wypełniają one przesłanek opisanych w przepisie art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

Od momentu otrzymania oficjalnego pisma od Wód Polskich, ZWiK Police ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Jak prawidłowo sporządzić wniosek taryfowy dowiesz się podczas
webinarium “Prawo wod-kan w praktyce: nowe wnioski taryfowe”

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD1D AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2024