Decyzją PGW Wody Polskie taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców Otwocka zmaleją o 12 procent. Zawyżone stawki wprowadził nielegalnie poprzedni zarząd OPWiK.

Regulator, jakim jest PGW Wody Polskie, stwierdził nieprawidłowości i nakazał przywrócić ceny sprzedaży sprzed podwyżki. O decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował podczas środowej konferencji prasowej prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Podziękował również Przemysławowi Dacy Prezesowi PGW WP za zaangażowanie w wyjaśnienie sprawy opłat.

Zawinił poprzedni zarząd OPWiK

Prezes Wód Polskich stwierdził, że przykład działań poprzedniego zarządu wodociągów zasługuje na naganę. Jednocześnie na spółkę OPWiK została nałożona kara za nieprawne podwyższanie cen za wodę i ścieki. Podczas konferencji prasowej poinformowano również o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedni zarząd wodociągów miejskich. Między innymi stwierdzono zawieranie fikcyjnych umów oraz nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem. Szkody spółki oszacowano na kwotę 2 mln 600 tys. zł.

Spółka jest obecnie w złej sytuacji finansowej. Nowy zarząd OPWiK wprowadza program naprawczy.

Sprawa trwa od ubiegłego roku

Kwestia zawyżonych taryf była analizowana przez Wody Polskie już w październiku 2018 roku. Wówczas Prezes Przemysław Daca spotkał się osobiście z przedstawicielami władz Otwocka, aby omówić temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta. Zdaniem PGW WP Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zawyżało stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.

Wody Polskie i prezydent Otwocka zarzucają nieprawidłowości wodociągom

 

Czytaj więcej

Skomentuj