Wody Polskie podpisały porozumienie z NSZZ “Solidarność”, które zawiesza spór zbiorowy ogłoszony 1 sierpnia zeszłego roku.

Jak informuje biuro prasowe PGW Wody Polskie:

Pracodawca wsłuchał się w uwagi strony społecznej i wykazał się wolą kompromisu. Pracodawca zaaprobował propozycję podwyżek zgłoszoną przez NSZZ Solidarność. Podwyżki dla pracowników, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wypłacone będą z marcową pensją z wyrównaniem od stycznia 2019 r.

Kierownictwo Wód Polskich ma nadzieję na dalszą konstruktywną współpracę ze wszystkimi Związkami Zawodowymi działającymi w Gospodarstwie i skupienie się na realizacji zadań. Zarząd Wód Polskich liczy, że zaangażowanie i rzetelna praca Pracowników pozwolą sfinansować kolejne podwyżki.

Postulaty z 2016 roku…

Spór w Wodach Polskich trwa od powstania jednostki w styczniu 2018 roku, a jego początki sięgają maja 2016 roku, kiedy pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy stanowią połowę zatrudnionych w Wodach Polskich, otrzymali obietnicę waloryzacji płac od ministra środowiska. Miało być to 850 zł podwyżki od 2017 r.

Jednak w maju 2018 r. minister gospodarki morskiej wycofał się z tego i nie wypracowano porozumienia. Wobec tego NSZZ Solidarność największa organizacja związkowa w Wodach Polskich w sierpniu 2018 roku ogłosiła spór zbiorowy, domagając się podwyżki już wysokości 1000 złotych.

Spór zbiorowy w Wodach Polskich!

Impas trwał do stycznia tego roku, kiedy okazało się, że podniesienie wynagrodzeń (o średnio 500 złotych) będzie jednak możliwe.

Początek drogi

Wczorajsze podpisanie porozumienia zawiesza spór zbiorowy, ale jak nam powiedział Arkadiusz Kubiaczyk z NSZZ Solidarność “jest to początek drogi”. Związkowcy zgodzili się na podwyżki o średnio 500 złotych, jednocześnie do końca września oczekując porozumienia w sprawie II transzy podwyżek (o kolejne 500 zł). Do załatwienia pozostaje także podpisanie układu zbiorowego, w którym zawarte będą zasady wynagrodzeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

Skomentuj