Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje wsparcie rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego transportu w miastach w ramach negocjowanego z KE programu Fenix – poinformował w czwartek minister funduszy Grzegorz Puda. Jak dodał, chodzi o kwotę 1,75 mld euro.

Odpowiadając w czwartek na pytania posłów w Sejmie, szef MFiPR wskazał, że pandemia spowodowała straty w transporcie miejskim. “Mamy dane, że liczba kursów i pasażerów w transporcie miejskim spadła o 80 proc. Dokonaliśmy przeglądu osi priorytetowej programu operacyjnego Ochrona i Środowisko. Zdecydowaliśmy wesprzeć ośrodki wojewódzkie, które są beneficjentami programu operacyjnego, kwotą 25 mln zł na każde z miast” – poinformował minister Puda.

Dodatkowe wsparcie transportu miejskiego

Minister zaznaczył, że oprócz środków, które były dotychczas dostępne, udało się także uzgodnić z Komisją Europejską (KE) dodatkowe wsparcie transportu miejskiego także w ramach programu REACT-EU. “Są to środki kierowane przez KE, by zasilić programy obecnej perspektywy, by wprost służyły tym, którzy pomocy potrzebują. Te środki są ukierunkowane na wsparcie inwestycji ekologicznych i cyfrowych i wzmocnienie sektora transportu miejskiego w ramach programu infrastruktura i środowisko. Mówimy o wsparciu dodatkową kwotą w wysokości 70 mln euro” – podkreślił minister.

Puda dodał, że “przed nami rozmowy z KE na temat szczegółów tego wsparcia. Zmiany programu operacyjnego są przez nas w tej chwili opracowywane”.

Zaznaczył również, że resort chce wzmocnić planowanie transportu miejskiego. “W perspektywie krótkookresowej, by przeciwdziałać skutkom pandemii, ale także chodzi nam o to, by rozwijały się plany zrównoważonego rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej. By dbać o najlepszą jakość usług transportowych w miastach i jak najlepszą jakość życia” – stwierdził Grzegorz Puda.

Zapewnił, że ministerstwo chce wzmocnić te działania dodatkowymi środkami finansowymi.

Poprawa przepustowości infrastruktury

“Przeciwdziałanie zwiększonemu natężeniu ruchu i poprawa przepustowości infrastruktury, stawianie na zrównoważony transport są priorytetami w naszym resorcie. Ośrodki wojewódzkie już mają możliwość składania wniosków o nowe środki finansowe” – poinformował minister.

Minister zwrócił uwagę, że w kolejnej perspektywie wsparcie będzie kontynuowane w ramach programu Fenix 2021-2027 następcy Programu Infrastruktura i Środowiska.

“Kwota, która jest zaproponowana na te wydatki w ramach Feniksa, wynosi ponad 1,75 mld euro. W tej chwili trwają negocjacje z KE” – stwierdził szef MFiPR.

Wyjaśnił również, że z tych środków będą mogły korzystać obszary funkcjonalne miast, szczególnie wojewódzkich, a także miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych.

“Dla nas ważne jest, żeby wzmacnianie tych funkcjonalnych powiązań było kontynuowane, bo w żadnym mieście transport publiczny nie działa w oderwaniu od gmin sąsiednich. Chcemy, aby środki służyły nie tylko aglomeracjom, ale i mniejszym miejscowościom” zaznaczył Grzegorz Puda.

Zwrócił uwagę, że wsparcie będzie dedykowane też rozwojowi czystego transportu miejskiego (tabor i infrastruktura szynowa), by usprawnić miejskie systemy transportu. Chodzi np. o węzły przesiadkowe i parkingi poza centrami miast.

“W ramach wszystkich działań możliwe będzie finansowanie wydatków związanych z obsługą, z integracją systemu transportu publicznego, rozwój systemu sprzedaży biletów, informacji pasażerskiej, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych” – zaznaczył minister.

Czytaj więcej

Skomentuj