Redakcja miesięcznika Zieleń Miejska wraz z partnerami zaprasza do udziału w webinarium “Zielone dachy i mała retencja”.

Już 27 sierpnia odbędzie się wyjątkowe spotkanie on-line, podczas którego eksperci zaproszeni do współpracy omówią między innymi:

  • wykorzystanie roślin w małej retencji wodnej  [dr hab. Katarzyna Wróblewska – Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone – członek zarządu]
  • lokalne strategie rozwoju zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu – projekt GRAD [Patrycja Płonka – Kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć ”Energie Cités”]
  • rozwiązania dla zielonych dachów i zarządzania wodami opadowymi od Leca® KERAMZYT [Arkadiusz Jóźwik – Kierownik Produktu, Leca Polska sp. z o.o.]
  • katalog dobrych praktyk uwzględniający różne formy gospodarowania wodami opadowymi ze szczególnym uwzględnieniem: ogrodów deszczowych, niecek i stawów retencyjnych, zielonych ścian [Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira]

W oparciu o doświadczenia Krakowa, Katowic, Lublina…

Ponadto Łukasz Pawlik – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejski Architekt Krajobrazu opowie między innymi o doświadczeniach Krakowa wynikających z udziału miasta w projekcie GRAD, w ramach którego tworzony jest dla Krakowa dokument o charakterze strategicznym. Jest to projekt w trakcie realizacji – zaprezentowane zostaną jego założenia i cele.

Łukasz Pawlik podzieli się z uczestnikami spostrzeżeniami związanymi z tworzeniem takiego dokumentu i trudnościami wynikającymi z interdyscyplinarnego charakteru tego zadania. Ponadto, omówione zostaną doświadczenia przy budowie zielonego dachu na obiekcie zabytkowym w którym był adaptowany na Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Krakowie oraz o potencjale do tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa obliczonym w ramach projektu Monit-Air.

Z kolei Katarzyna Mielnicka – Inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz Michał Szafraniec – Inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach omówią realizacje zielonych dachów na przykładzie dachów na Placu Kwiatowym, MCK oraz Muzeum Śląskim w Katowicach. Zaprezentowane zostaną zalety i wady, dobór gatunkowy i trudności związane z ich utrzymaniem. Poruszone zostaną również zagadnienia i studia przypadków dotyczące retencji.

Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury Krajobrazu KUL oraz współwłaściciel pracowni projektowej Garden Concept Architekci Krajobrazu i prezes Fundacji Krajobrazy podczas webinarium powie “sprawdzam” projektom zielonych dachów, które zostały zrealizowane w ostatnich latach w Lublinie. Czy wydarzyło się to co zaplanowali architekci i architekci krajobrazu? a może zdarzyło się coś więcej?

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników – wystarczy wypełnić formularz rejestracji. Do webinarium pozostało 10 dni, a liczba miejsc jest ograniczona – zapraszamy!

Partnerzy webinarium 

Wśród partnerów wydarzenia znaleźli się: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zarząd zieleni Miejskiej w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, Fundacja Sendzimira, Fundacja Krajobrazy, Leca® KERAMZYT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć ”Energie Cités”.

Czytaj więcej

Skomentuj