1 / 2

37 polskich miast zgłosiło chęć udziału we wdrażaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. W pięciu z nich takie plany pomogą stworzyć unijni eksperci.

W planach zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) zostaną zawarte informacje, gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy. – Taka strategia łączy różne gałęzie transportu, ale zawsze nacisk położony jest na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców – stwierdziła podczas konferencji inaugurującej projekt wiceminister inwestycji i rozwoju, Małgorzata Zielińska.

Reprezentowany przez nią resort wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się wspierać tworzenie i wdrażanie SUMP.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 37 miast. Do bezpośredniej współpracy z JASPERS – unijnej  inicjatywa wspierającej podmioty korzystające z funduszy  unijnych – zostało wybrane pięć miast i obszarów funkcjonalnych: Rawicz, Konin, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Subregion Centralny Województwa Śląskiego.

Kryteria stanowiły tu: liczba mieszkańców, doświadczenie w tematyce mobilności, specyfika obszarów i systemów transportowych (np. powiązanie z miastem wojewódzkim, zachowania komunikacyjne mieszkańców miasta/regionu, ścisłe powiązanie i konieczność integracji sąsiadujących ze sobą miast.

Wybrane ośrodki reprezentują różne typy jednostek i mają być przykładem dla innych podmiotów o podobnej wielkości. Eksperci z JASPERS pomogą im przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym: w identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy.

Pozostałe 32 miasta, które wyraziły zainteresowanie tematyką SUMP, otrzymają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach. Podczas spotkań przedstawiane będą wyniki pracy z wybranymi pięcioma miastami.

Miasta uczestniczące w projekcie zobowiązały się miedzy innymi do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP i wdrożenia tych ustaleń. Przedsięwzięcie będzie trwać 2 lata.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj