Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna uzyskała dofinansowanie z NFOŚiGW na wybudowanie 81 km sieci kanalizacyjnej w mieście.

Całkowity koszt projektu to 345 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi ponad 175 mln zł.

W ramach inwestycji w Katowicach powstanie blisko 81 km sieci kanalizacyjnych. Część z nich wybudowana zostanie metodą bezwykopową.

Przedsięwzięcie zakłada również modernizację oczyszczalni Panewniki i Podlesie oraz prace w pompowni Murcki i przepompowni Giszowiec. Zmodernizowane w mieście zostaną także studnie rozprężne, zakupiony zostanie też specjalistyczny sprzęt. Wodociągowcy stworzą dodatkowo model hydrauliczny i system monitoringu sieci.

Prace nad uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Katowicach w ramach opisywanego projektu potrwają do 2023 r.

Źródło: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj