NFOŚiGW przekaże 20 mln zł na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach.

Pomoc dla zniszczonych nawałnicami gmin zapowiedziała niedawno premier Beata Szydło. 5 września Fundusz rozpocznie zbieranie wniosków w ramach programu priorytetowego “Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Nabór potrwa do 30 marca przyszłego roku, a wnioski będą oceniane na bieżąco. Pomoc otrzymają przedsięwzięcia związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku ostnich klęsk żywiołowych.

Ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny umieszczone w “Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych”.

Fundusz przyzna dotacje (do 100 procent kosztów) dla kilku rodzajów przedsięwzięć. Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

O wsparcie na odtwarzanie zniszczonych publicznych terenów zieleni oraz alej drzew będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.

Pieniądze z Funduszu na odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice, trafią do podmiotów będących ich właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami.

Z kolei o dofinansowanie odtwarzania małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo będą mogły występować parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia, a także Lasy Państwowe.

Szkoły wyższe oraz instytucje naukowe mogą przygotować wnioski o dotację na naprawę uszkodzonych obiektów badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z ich odtworzeniem.

Szczegóły naboru, w tym wykaz gmin poszkodowanych

Czytaj więcej

Skomentuj