Będą nowe wodociągi i oczyszczalnie ścieków, a te, które już są, zostaną zmodernizowane. Siedem wielkopolskich gmin zrealizuje projekty warte w sumie ponad 116 mln zł.

Umowy na dofinansowanie inwestycji marszałek województwa wielkopolskiego podpisał z włodarzami gmin: Krzykosy, Osieczna, Kłecko, Chocz, Łobżenica, Kuślin i Wijewo.

– To wielki skok do przodu, który wykonujemy w obrębie inwestycji związanych z gospodarką wodno–ściekową. Bez unijnego wsparcia niemożliwe byłoby wykonanie tak gigantycznych prac budowlanych i modernizacyjnych w obrębie infrastruktury wodno–kanalizacyjnej naszych gmin. Doceniamy to my i nasi mieszkańcy – podkreślają zgodnie włodarze gmin.

Taniej i ekologiczniej

Zarząd województwa wielkopolskiego przyznał gminom ponad 60 mln zł dofinansowania. Inwestycje obejmują budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ich celem jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Wielkopolski.

Z jednej strony inwestycje mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a z drugiej do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców. Np. w gminie Krzykosy nie wszyscy są podłączeni do oczyszczalni ścieków. Dzięki unijnemu wsparciu sieć wodociągowa i kanalizacyjna ma zostać rozbudowana do 2020 r.

– Wszyscy zdają sobie sprawę jak ważnym elementem jest możliwość spuszczania ścieków do kanalizacji oraz brak konieczności ich wywożenia. To tańszy sposób i bardziej ekologiczny – mówi Ewa Tomczak, sekretarz gminy Krzykosy.

Inwestycje za 116 mln zł

Dzięki inwestycji do sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Krzykosy będzie można podłączyć gospodarstwa w Pięczkowie, Witowie, Sulcu i Sulęcinie.

Rozbudowa sieci wod-kan, na którą mieszkańcy czekają od lat, nastąpi też w  niektórych miejscowościach w gminie Osieczna. W samym mieście dodatkowo zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków.

W sumie z unijnego dofinansowania gminy dostaną 60,5 mln zł. Przy ich udziale wykonają zadania za 116 mln zł.

Zdaniem marszałka wielkopolskiego Marka Woźniaka inwestycje będą miały duży wkład w rozwój Wielkopolski. Jak podkreśla, tereny uzbrojone w wodociągi i kanalizacje są bardziej atrakcyjne dla osadnictwa i dla inwestorów. Tym samym wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna gmin.

Do tej pory na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wielkopolskie gminy otrzymały blisko 300 mln zł unijnego dofinansowania.

Czytaj więcej

Skomentuj