W połowie czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków na wsparcie systemów oczyszczania ścieków na obszarach niezurbanizowanych.

Systemy kanalizacyjne na polskiej wsi to nadal trudny problem. Na koniec 2017 roku stopień skanalizowania wsi wynosił ok. 40 proc., podczas gdy zwodociągowania – dwukrotnie więcej. Koszt przyłączenia do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest bowiem nawet 10-krotnie wyższy na terenach niezurbanizowanych niż w mieście.

Alternatywne systemy

Istnieją jednak alternatywne rozwiązania, do których należą np. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz systemy zbiorczych oczyszczalni obsługujących całe osiedla. Od 17 czerwca ruszy nabór na pożyczki w celu realizacji tego typu przedsięwzięć przez samorządy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na to 200 mln złotych. Pieniądze będą rozdysponowywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Podpisywanie umów trwać będzie do 31.12.2022 r., a program będzie realizowany w latach 2019-2023.

Są warunki do spełnienia

Finansowane będą m.in. kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne oczyszczające ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych lub obiektów użyteczności publicznej. Inne koszty kwalifikowane to: budowa, modernizacja lub rozbudowa lokalnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM dla budynków i osiedli mieszkaniowych, a także kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie z uwagi na gęstość zabudowy taka inwestycja jest opłacalna. Pożyczkę można będzie dostać także na wykonanie przyłączeń budynków do sieci wod-kan i budowę stacji uzdatniania wody.

Podstawą oceny wniosku będzie dokumentacja geologiczna oraz opinia uprawnionego geologa w miejscu lokalizacji przydomowej oczyszczalni. Wymagana jest odpowiednia przepuszczalność gruntu i odpowiedni poziom wód gruntowych.

Fundusz w każdym województwie będzie mógł podjąć  decyzję o częściowym umorzeniu pożyczki (do 50 proc.). Będzie to zależne od  sytuacji finansowej gminy.

O systemach kanalizacyjnych na obszarach wiejskich przeczytasz więcej w najnowszym numerze miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

Skomentuj