Mieszkańcy Brwinowa w połowie 2021 r. będą mogli cieszyć się urokami parku miejskiego. Na jego rewitalizację 2,1 mln zł unijnej dotacji przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zagospodarowanie zielonego serca miasta, w tym utworzenie edukacyjnego ogrodu botanicznego, będzie kosztowało w sumie 5,7 mln zł.

Umowę w sprawie dofinansowania poprawy jakości środowiska miejskiego 13 kwietnia 2018 r. zawarli wiceprezes zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński.

To kolejny etap ekologicznych działań w brwinowskim parku. Tym razem zagospodarowana zostanie jego istniejąca część oraz przylegający do niej teren, na którym powstać ma edukacyjny ogród botaniczny.

CCJ 300 x 250

Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami liczy sobie ponad 4,5 ha, a prawie pół hektara stanowić będzie dodatkowa przestrzeń biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów. Zakres przedsięwzięcia przewiduje m.in. prace dotyczące zieleni, wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia oraz budowę alejek.

Zagospodarowanie terenu stworzy możliwie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków.

Zaplanowano ustawienie budek lęgowych i karmników. Nasadzenia drzew i krzewów mają na celu stworzenie enklawy ciszy ze względu na sąsiedztwo ruchliwych ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie pnączami ekranów oddzielających teren kolejowy od parku pozwoli na uzyskanie efektu zielonej ściany i dodatkową barierę oddzielającą. Z kolei wykonana mała architektura – obejmująca ławki, altanę, kosze, plac zabaw – będzie stanowić dodatkową atrakcję dla istniejącej zieleni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj