200 mln zł dotacji na efektywną dystrybucję ciepła i chłodu będą mogli się starać między innymi przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Nabór w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrwa do 27 lipca.

Jak informuje NFOŚiGW, pieniądze będzie można przeznaczyć na przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji czy budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych.

Pieniądze dla samorządów

NFOŚiGW wesprze także budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Są ograniczenia

Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim”. Mogą się o nie ubiegać jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dofinansowanie będzie miało charakter dotacji. Wnioskodawcy będą mogli dodatkowo ubiegać się o pożyczki uzupełniające dofinansowanie unijne tego typu projektów.

Wyniki konkursu poznamy w styczniu 2019 r. Jego szczegóły dostępne są tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj