Trzeci kongres Envicon Water będzie towarzyszył Targom Wod-Kan w Bydgoszczy. Weźmie w nim udział kilkaset najważniejszych w branży postaci z Polski i Europy.

Wśród gości kongresu znajdą się: wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska, Kazimierz Kujda – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Károly Kovács – były prezydent  Europejskiego Stowarzyszenie Wody (EWA) i Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Wody, Krystian Szczepański z Instytutu Ochrony Środowiska, liczni reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele sektora wodnego z Niemiec, Bułgarii i Włoch oraz polskich przedsiębiorstw.

To, co najważniejsze

Przez 2 dni dyskutować będą nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami w branży wod-kan.

Sesja otwierająca zatytułowana jest „Polska polityka wodna”. Mowa będzie podczas niej o potencjale rozwojowym, ograniczeniach i potrzebach inwestycyjnych branży wodno-ściekowej, a także dylematach związanych są z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych,

Sesja druga poświęcona jest badaniom i rozwojowi sektora wod-kan. Jej uczestnicy spróbują zdiagnozować stan współpracy pomiędzy nauką a branżą i samorządem w Polsce. Mowa będzie też o innowacyjnych rozwiązaniach i technologiach w gospodarce wodno-ściekowej, o wizjach i kierunkach rozwoju.

Trzecia sesja skupiona jest na osadach ściekowych jako ważnym aspekcie gospodarki cyrkularnej. Zostaną przedstawione główne problemy związane z krajowym zagospodarowaniem osadów ściekowych i próby ich rozwiązania.

W środę czekają nas kolejne istotne tematy.

Po pierwsze: nowa polityka taryfowa. Podczas tej sesji omawiane będą przykłady regulatorów działających w Europie (Włochy i Bułgaria), regulacje i zmiany w Polsce, proces weryfikacji taryf po zmianie u.z.z.w. i zmiany w procedurze kalkulacji. W sesji popołudniowej natomiast mowa będzie o różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan. – od polityki wizerunkowej, przez turkusowe strategie po kwestie prawne.

Wielka Gala z wyróżnieniami

Podczas pierwszego dnia kongresu odbędzie się Wielka Gala w Operze Nova w Bydgoszczy podczas, której zostaną wręczone nagrody m.in. konkursach „Inwestycja Roku 2017 Wod-Kan” oraz „Manager Roku 2017″, a miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja będzie obchodził 15-lecie powstania. Galę uwieńczy koncert Janusza Radka oraz uroczysty bankiet.

Czytaj więcej

Skomentuj