Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” zaprasza do dyskusji o kondycji branży wod-kan podczas kongresu Envicon Water 2019. Spotkanie, odbywające się w dniach 17-18 czerwca w Warszawie, będzie miejscem wymiany doświadczeń między wodociągowcami, ale również okazją do poznania oczekiwań i opinii o jakości pracy branży rządu czy Wód Polskich.

Kongres jest jednym z nielicznych wydarzeń, kiedy w jednym miejscu mogą spotkać się przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan, biznesu, świata nauki i politycy.

– Ogromnie zależy nam, aby w tym roku jeszcze bardziej niż w poprzednich latach kongres stał się prawdziwym miejscem dialogu. Branża w obliczu różnych wyzwań zdecydowanie potrzebuje takiego miejsca wymiany opinii jak nigdy dotąd – mówi  Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys – organizatora kongresu.

Ważny temat – wsparcie finansowe

W przygotowanie czwartej edycji czołowego wydarzenia dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce tradycyjnie włączyła się IGWP.

Jak podkreśla dr Tadeusz Rzepecki, przewodniczący rady IGWP: – Kongres to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w całokształcie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Poza tradycyjnie rozważanymi wyzwaniami dla branży, wynikającymi z nowych regulacji ogólnoświatowych i unijnych, Envicon Water 2019 umożliwi poznanie oczekiwań i opinii o jakości pracy branży dokonanych przez najwyższych rangą przedstawicieli Rządu RP i PGW Wody Polskie, odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w kraju.

– Ocena spełniania wymagań środowiskowych oraz możliwości wsparcia działań inwestycyjnych w sektorze prezentowane będą przez najwyższych rangą przedstawicieli GIOŚ i NFOŚiGW – dodaje T. Rzepecki.

Głos IGWP głosem branży

Podczas kongresu nie zabraknie oczywiście głosu branży wodociągowej.

– Jak zawsze stanowisko wodociągowców, szanse i zagrożenia w działalności przedsiębiorstw wod-kan, zostaną przedstawione przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. To będzie na pewno ciekawe spotkanie – podkreśla T. Rzepecki.

Celem wydarzenia jest dialog pomiędzy administracją, samorządem i branżą dlatego oprócz IGWP w skład rady programowej kongresu weszli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zarejestruj się na wydarzenie:

Envicon Water 960 x 300

Czytaj więcej

Skomentuj