Enea i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chcą wspólnie budować wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne na nieruchomościach rolnych. Potencjalną bazą do budowy instalacji będą nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej.

List intencyjny w tej sprawie podpisali sekretarz stanu Marek Suski, wiceminister energii Tadeusz Skobel oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.  Współpraca Enei i KOWR wpisać ma się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która stawia na rozwój OZE i spadek emisyjności sektora energetycznego.

– Polska wieś aktywnie włącza się w zieloną rewolucję, oferując energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Jesteśmy naturalnym sprzymierzeńcem lokowania odnawialnych źródeł energii na wsi, która skorzysta z rozwoju czystej energii i stabilizacji dostaw energii, podnosząc tym samym konkurencyjność swoich produktów i usług – powiedział J. K. Ardanowski.

Enea zanotowała w pierwszym półroczu 2019 r. wzrost o ponad 12 proc. w inwestycjach związanych z OZE. W planach ma m.in. budowę farm fotowoltaicznych na terenach należących do grupy kopalni Bogdanka o moc do 30 MW. Wytworzona tam energia w całości będzie zużywana przez lubelski zakład i zasili jego procesy produkcyjne.

Z kolei w Pile powstać ma nowe niskoemisyjne kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Dzięki niemu MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i ograniczy emisję CO2. Natomiast na terenie Elektrowni Połaniec pracuje jeden z największych na świecie kotłów fluidalnych o mocy 225 MW. Zielony blok produkuje energię z biomasy (leśnej i agro), dostarczanej przez lokalnych producentów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj