Uroki natury, wypoczynek i obcowanie z przyrodą. Tym żyć będzie Lublin przez cały weekend. Stanie się tak za sprawą organizowanego tam Festiwalu Przyrody. W programie wiele ciekawych propozycji.

Od warsztatów przyrodniczych dla uczniów rozpoczął się w piątek (27 maja br.), trzydniowy Festiwal Przyrody w Lublinie organizowany przez Fundację Dla Przyrody. Podczas spotkań dzieci poznają rzadkie i zagrożone gatunki występujące na terenie Lubelszczyzny.

Gratka dla miłośników filmu i ornitologii

Natomiast na sobotę (28 maja br.), zaplanowano warsztaty filmowo-przyrodnicze, które odbędą się w lubelskim Parku Ludowym. Podczas warsztatów można się będzie zapoznać z tajnikami nagrywania filmów przyrodniczych amatorskim sprzętem . Natomiast nad Zalewem Zemborzyckim zorganizowane zostaną warsztaty z ornitologiem, który oprowadzi uczestników po ciekawych miejscach w tej okolicy i opowie o tym, jak i kiedy obserwować wybrane gatunki ptaków.

A w niedzielę (29 maja br.), uczestnicy festiwalu spotkają się w Ogrodzie Saskim, gdzie znaleźć można wiele cennych okazów starodrzewu i miejskich gatunków ptaków, takich jak dzięcioł średni, puszczyk zwyczajny, dzięcioł zielony czy dzięcioł białoszyi. W plenerze będzie można obejrzeć wystawę edukacyjno-przyrodniczą „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. Dodatkowo na terenie Ogrodu Saskiego zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne „Przyroda bliżej nas” przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zajmujące się ochroną przyrody.

Ponadto, na niedzielne popołudnie przewidziano spotkania z przyrodnikami, m.in. Marcinem Kostrzyńskim, autorem wielu programów specjalizujących się w tematyce nagrywania różnych gatunków zwierząt oraz autora książek przyrodniczych. W Ogrodzie Saskim będzie można zobaczyć również filmy w reż. Artura Homana, który od wielu lat zajmuje się zawodowo fotografią i filmem przyrodniczym.

Dodatkowo, na zakończenie Festiwalu Przyrody odbędzie się koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w wykonaniu zespołu Des Orient, połączony z pokazem fotografii przyrodniczych Grzegorza Leśniewskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj