Wszystkie samorządy zrzeszone w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) zdecydowały o jego opuszczeniu. Związek przestanie funkcjonować w dotychczasowej formule w styczniu przyszłego roku.

Zarejestrowany w 2010 r. ZM GOAP działa od 2013 r. Związek tworzą Poznań i osiem okolicznych gmin. Według założeń ZM GOAP miał sprawnie zarządzać gospodarką odpadami komunalnymi na terenie wszystkich gmin członkowskich, w tym m.in. organizować system, kontrolę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obszar działania GOAP jest podzielony na 15 sektorów odbioru odpadów i obsługuje łącznie 680 tys. mieszkańców.

Na początku roku władze stolicy regionu poinformowały, że rozważają opuszczenie ZM GOAP, ponieważ związek „przestał być efektywny i dostosowany do potrzeb miasta o takiej strukturze jak Poznań”. W marcu za opuszczeniem ZM GOAP jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy poznańscy radni miejscy.

We wtorek ZM GOAP poinformował, że decyzję o rezygnacji z członkostwa w związku podjęły już wszystkie samorządy w nim zrzeszone. „Postawienie Związku w stan likwidacji wiąże się z reorganizacją dotychczas funkcjonującego systemu. Obowiązek zarządzania całym systemem od 1 stycznia 2022 roku przechodzi na poszczególne gminy” – zaznaczono w komunikacie.

Dyrektor Biura ZM GOAP Andrzej Springer podkreślił, że do końca roku wszystkie płatności za odpady będą dokonywane przez mieszkańców na dotychczasowych zasadach.

– Natomiast od 2022 roku już na konta wyznaczone przez poszczególne gminy – wskazał.

Springer dodał, że po 1 stycznia ZM GOAP zostanie postawiony w stan likwidacji.

– Jest to proces długotrwały, określony ustawowo dla tego typu jednostek. Musimy dalej funkcjonować, bo tego wymaga choćby prawo podatkowe. Naszymi zadaniami będzie m.in. ściągnięcie należnych kwot. Niedobory to wynik m.in. niepłacenia za odpady przez mieszkańców, trwać będzie także procedura egzekwowania kar od firm wywożących odpady – opisał.

Dyrektor Biura ZM GOAP wskazał, że związek ma trzy lata na dopełnienie wszystkich formalności i ściągnięcie należności. Wyraził jednocześnie nadzieję, że zrzeszeniu uda się szybciej wyegzekwować należne pieniądze. ZM GOAP podał, że ma do ściągnięcia m.in. ok. 20 mln zł zobowiązań mieszkańców.

Ściągnięte należności po odjęciu kosztów bieżących mają zostać proporcjonalnie podzielone pomiędzy gminy.

Według zapowiedzi liczba pracowników Biura ZM GOAP w pierwszym okresie likwidacji zmniejszy się ze 130 do maksymalnie 30, a pod koniec istnienia biura redukcja obejmie kolejnych kilkunastu zatrudnionych.

 

Czytaj więcej

Skomentuj