Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Eneris Surowce w sporze o zamówienie in house dotyczące gospodarki komunalnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy – warte 26 mln zł zamówienie w obszarze gospodarki komunalnej władze Gorzowa postanowiły oddelegować do Inneko RCS, spółki-córki miejskiego zakładu utylizacji Inneko (dawniej – Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie). Eneris Surowce, który posiada w Gorzowie Wielkopolskim swój oddział, wniósł do prezesa KIO odwołanie wobec wyboru trybu, w jakim miasto chce powierzyć tę usługę.

Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła wniesione odwołanie. Dzięki temu miasto już wkrótce będzie mogło kontynuować prace nad powierzeniem zadania Inneko RCS w trybie in house.

– Wkrótce wznowione zostaną negocjacje w tym zakresie, tak aby po ich zakończeniu podpisać umowę na realizację zadania – deklarują władze miasta.

Firma Eneris Surowce ma możliwość złożenia skargi na rozstrzygnięcie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Czytaj więcej

Skomentuj