1 / 4

Zmiany klimatu i ich konsekwencje dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego zdominowały pierwsze dyskusje odbywającego się w Warszawie Forum Ochrony Środowiska. Podczas konferencji IGWP poruszono także kwestię dofinansowań z UE czy najnowszych regulacji prawnych.

Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, powiedziała otwierając konferencję, że zmiany klimaty mogą mieć ogromny wpływ na gospodarkę wodną kraju. W związku z podwyższeniem średnich temperatur o 4 stopnie czekają nas upalne lata i długotrwałe susze, ale także nagłe i silne zjawiska meteorologiczne: wichury i trąby powietrzne. Zmiany klimatu to zagrożenie dla zasobów wodnych krajów, mogą prowadzić do pogorszenia jakości wody.

Finansowanie z UE zapewnione

Prof. Jerzy Buzek przyznał, że obawia się zmian zachodzących w klimacie, bo trudno je powstrzymać. Okazją do przygotowania się do nich będzie konferencja klimatyczna COP24 w Katowicach. Jej uczestnicy będą wspólnie szukać rozwiązań dla ochrony klimatu i ograniczenia szkód.

Europoseł zdradził także, że branża ochrony środowiska może spodziewać się dużych nakładów finansowych w kolejnym budżecie europejskim. Będą to wydatki na nowoczesne technologie energetyczne, ochronę środowiska i zdrowie. Buzek zapewnił, że UE nie będzie szczędziła środków na te obszary, bo są to jedne z najważniejszych zadań Unii.

Polska na dobrej drodze?

Według Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska, Polska zrobiła w ostatnim czasie duży krok w stronę ochrony przed zmianami klimatu. – Spełniliśmy choćby zapisy protokołu z Kioto w dużo większym wymiarze niż jest to wymagane – przypominał Szczepański.

Dyrektor IOŚ stwierdził też, że obecnie jednym z najważniejszych zadań rządu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, czyli ograniczanie smogu. Wiele ma zmienić program termomodernizacji budynków, a także program na rzecz elektromobilności zmierzający do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza spalinami samochodowymi.

Potencjał w osadach ściekowych

Zdaniem ekspertów Polska ma także potencjał jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP, przypomniał, że branża wod-kan ma spore osiągnięcia w produkcji energii z osadów ściekowych. Niektóre oczyszczalnie są nie tylko samowystarczalne energetycznie, ale nawet produkują więcej energii niż mogą zużyć. Rozwijanie tej formy gospodarki ściekowej daje dwa efekty: zagospodarowanie osadów, które są problematyczne dla wielu przedsiębiorstw, ale także produkcja energii. Coraz więcej oczyszczalni może być także producentami energii dzięki powstawaniu kolejnych biogazowni.

Rzepecki ocenił także, że Polska bardzo dobrze wydała pieniądze przeznaczone na ochronę środowiska dostępne w ostatnich 20 latach. Jego zdaniem najlepiej widać to w poprawie jakości wód powierzchniowych: rzek i jezior.

IV Forum Ochrony Środowiska organizowane jest przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie i odbywa się w Warszawie. Część merytoryczną poświęcono przede wszystkim zmianom klimatu, ustawie Prawo wodne, rozporządzeniu taryfowemu oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. W drugim dniu konferencji będzie mowa także o przepisach jawności życia publicznego.

Czytaj więcej

Skomentuj