Gospodarka wodna, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przechodzi do kompetencji innego resortu i nie będzie już zależna od Ministerstwa Środowiska. Z tego powodu nie wiadomo, jaki będzie los konsultacji opublikowanego niedawno rozporządzenia taryfowego.

W świetle rozporządzeń opublikowanych w piątek w Dzienniku Ustaw prowadzona przez administrację rządową gospodarka wodna (w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) została powierzona Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wcześniej tym obszarem zajmowało się Ministerstwo Środowiska. W czwartek resort rozpoczął uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia taryfowego.

– Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, wydaje się że minister środowiska nie miał kompetencji do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad kluczowym dla branży rozporządzeniem – uważa Mateusz Faron z kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Dalszy los projektu rozporządzenia taryfowego jest zatem w chwili obecnej nieznany, bowiem tzw. gospodarzem jego prac będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podkreśla prawnik.

Rozporządzenie taryfowe dla firm wod-kan: projekt opublikowany

Pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie także nowo utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

– Pozostaje ufać, iż zmiany w działach administracji rządowej będą stanowiły nowe otwarcie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej – komentuje Mateusz Faron.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

22 Komentarze

  1. Nie dość, że trudna ustawa jest wdrażana to dodatkowo zmieniono resort gospodarki wodnej i co chwilę następują zmiany kadrowe. To chyba nie sprzyja i nie wróży szybkiej stabilizacji

  2. Już jest PARALIŻ tylko czekać na katastrofę.
    Składaliśmy wnioski o uzodnienia i decyzje PWP do WZMiUW oraz starostw i zaginęły. Niczego nie można się dowiedzieć i dodzwonić.

Skomentuj