Posłowie przegłosowali na piątkowym posiedzeniu Sejmu nowelizację Prawa ochrony środowiska po senackich poprawkach. Samorządy utracą prawo weta przy powoływaniu zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą wojewódzkich funduszy z obowiązku dokonania zmian w zarządzie, wojewoda będzie mógł wystąpić do zarządu województwa z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu. W przypadku braku reakcji, sam będzie mógł dokonać zmian personalnych w zarządach.

Za przyjęciem nowelizacji było 414 posłów. Przeciw – 2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wojewódzkie fundusze są zarządzane nieefektywnie. Posłowie szykują zmianę

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszą (marcową) nowelizacją ustawy rady nadzorcze wojewódzkich funduszy zmniejszono z siedmiu do pięciu osób. Istotniejsza jednak była zmiana dająca administracji państwowej prawo do wyznaczania 4 z pięciu członków RN (samorząd deleguje tylko jednego członka). Po tych zmianach wydawało się, że zmiana zarządów funduszy jest tylko kwestią czasu. Tymczasem samorządowcy zablokowali jednak te działania poprzez uchwalanie zmian w statutach funduszy. Polegały one na wprowadzeniu zasady jednomyślności w przypadku powoływania zarządu wojewódzkiego funduszu. Tym samym przedstawiciel samorządu w RN uzyskiwał prawo weta przy wybieraniu zarządu.

Przyjęta w piątek nowela zmienia również organizację wewnętrzną funduszy. Określać ją mają zarządy tych instytucji. Minister środowiska określić ma natomiast w rozporządzeniu szczegółowy tryb działania organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzielania pełnomocnictw. Celem tej zmiany ma być skorelowanie prac funduszy z polityką prowadzoną przez resort środowiska.

Zmiany zarządów WFOŚiGW nastąpią bardzo szybko. Nowelizacja zakłada bowiem, że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawi zarządowi województwa wnioski w sprawie powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu.

Gdyby tak się nie stało z wnioskiem do zarządu województwa w tej samej sprawie będzie mógł wystąpić wojewoda. Jeśli po takim wniosku wojewody zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu, będzie mógł ich powołać sam wojewoda.

Pełny tekst projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska dostępny jest TUTAJ.

Idą duże zmiany! WFOŚiGW nie będą samorządowe? (AKTUALIZACJA)

Nowe przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj