Łuków w województwie lubelskim otrzyma dotację między innymi na modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedsięwzięcie o łącznej wartości 92 mln zł będzie realizowane do 2023 r.

Łukowski projekt umożliwi podłączenie 328 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 29 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Do końca stycznia 2023 r. przewidziano: modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu do celów energetycznych, budowę 6,5 km i modernizację 4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zostaną także zbudowane i zmodernizowane kolejne odcinki (ok. 10 km) sieci wodociągowej.  Modernizację przejdzie Stacja Uzdatniania Wody, zakupione też będą  pojazdy specjalistyczne.

Umowa o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została podpisana 29 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Władysława Karasia.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” będzie kosztowało ponad 92 miliony zł, przy czym dotacja z Unii Europejskiej wyniesie 47,5 zł, a kolejne prawie 19 milionów zł beneficjent pożyczy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe pieniądze wyłoży ze środków własnych Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.

Czytaj więcej

Skomentuj