W nowej perspektywie finansowej UE fundusze będą silniej skoncentrowane na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz rozwoju gospodarki innowacyjnej – powiedziała w czwartek w Rzeszowie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister otworzyła w czwartek konferencję „Transformacja energetyczna – kierunki zmian, możliwości realizacji”. Jak przypomniała, fundusze europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 mld euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 mld euro.

Pieniądze na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

„Polska będzie zobowiązana przeznaczyć co najmniej 25 proc. budżetu polityki spójności, 30 proc. środków EFRR oraz 37 proc. środków Funduszu Spójności na działania zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – powiedziała.

Wiceminister podkreśliła, że bardzo duże znaczenie będą miały inwestycje dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. „Znajdują one zastosowanie nie tylko w samej infrastrukturze, ale również decydują o naszej innowacyjności, poprawiają stan środowiska i kondycję zdrowotną społeczeństwa” – dodała.

Pieniądze na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że ze środków polityki spójności finansowane będą przedsięwzięcia, które zwiększać będą efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, budownictwie wielorodzinnym oraz przedsiębiorstwach. Kontynuowane będą również inwestycje w wysokosprawną kogenerację.

Dofinansowanie transportu niskoemisyjnego

Na dofinansowanie może liczyć też transport niskoemisyjny, tworzenie stref czystego ruchu oraz działania świadomościowe, których efektem będzie poprawa jakości powietrza poprzez m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła również konieczność utrzymania tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii i inteligentnych systemów energetycznych dla transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Konferencja „Transformacja energetyczna – kierunki zmian, możliwości realizacji” ma na celu przedstawienie kluczowych kwestii związanych z wyzwaniami w obszarze transformacji energetycznej, jakie czekają nas w najbliższych latach.

Czytaj więcej

Skomentuj