Unia Europejska wprowadza wspólny system klasyfikacji, który zachęci prywatnych inwestorów do inwestowania w zrównoważony wzrost i przyczyni się do klimatycznej neutralności gospodarki – mówi Portalowi Komunalnemu prof. Joanna Kulczycka, prezes Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

UE przyjęła rozporządzenie ustanawiające ogólnounijny system klasyfikacji, dzięki któremu przedsiębiorstwa i inwestorzy zyskają jednolite kryteria pomagające ocenić, którą działalność gospodarczą można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Rozporządzenie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu i opublikowane. Wówczas wejdzie w życie.

Przyjęta systematyka ułatwi inwestorom przekierowywanie inwestycji ku technologiom i firmom o bardziej zrównoważonym charakterze. Będzie też istotną pomocą dla UE w osiąganiu neutralności klimatycznej do 2050 r. i w realizacji celów porozumienia paryskiego na 2030 r.

Jednym z tych celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. Komisja szacuje, że aby go osiągnąć, UE będzie musiała wypełnić lukę inwestycyjną wielkości 180 mld euro rocznie.

Przyszłe ramy przewidywać mają sześć unijnych celów środowiskowych: łagodzenie zmiany klimatu, adaptację do zmiany klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych oraz morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

Systematyka dotycząca łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich powinna zostać przyjęta do końca 2020 r., tak by przed końcem 2021 r. mogła już w pełni obowiązywać. W przypadku pozostałych czterech celów, systematyka ma zostać ustanowiona do końca 2021 r. i zacząć obowiązywać przed końcem 2022 r.

– Zachęcamy polskich przedsiębiorców do czynnego udziału w pracach Europejskiej Platformy Circular Economy. Na stronach Platformy znajdziemy mnóstwo dobrych wzorców, których stosowanie wdraża ideę gospodarki o obiegu zamkniętym w życie. Polscy przedsiębiorcy mają się czym pochwalić i powinni znacznie śmielej komunikować swoje sukcesy – mówi J. Kulczycka.

Czytaj więcej

Skomentuj