Ruszyła budowa dużej farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gmin: Słupsk, Damnica i Potęgowo na Pomorzu. Stanie tam najpierw 38, a docelowo 81 siłowni wiatrowych o wysokości od 98 do 110 metrów za około 200 mln zł. Budowa potrwa prawie rok. W tym nadmorskim regionie działa stoi już wiele wiatraków. Inwestorów przyciągają dogodne warunki terenowe, silne wiatry wiejące od morza i przychylność lokalnych władz.

Projekt pod nazwą “Farma Wiatrowa Potęgowo” realizuje firma Winergy Management Sp. z o.o. ze wsparciem różnych instytucji finansujących i z Europejskim Bankiem Odbudowy i
Rozwoju (EBOR) w roli wiodącego kredytodawcy.

Do 2017 roku projekt Farmy Wiatrowej Potęgowo był realizowany w formie dwóch oddzielnych projektów: Potęgowo Zachód (obejmujący podprojekty Przystawy, Bartolino i Sulechówko) oraz Potęgowo Wschód (obejmujący podprojekty Karżcino, Wrzeście-Kępno, Bięcino i Głuszynko-Grapice). Całość inwestycji obejmuje budowę 81 turbin wiatrowych (WTG) w północno-zachodniej części województwa pomorskiego oraz w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego.

Zachodnia część Projektu, Potęgowo Zachód obejmuje:
– budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Przystawy (podprojekt Przystawy), gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
– budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokości piasty 98,3 m, średnicy wirnika 120 m, mocy 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Bartolino (podprojekt Bartolino), gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
– budowę zespołu 29 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Sulechówko (podprojekt Sulechówko), gmina Malechowo, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.

Wschodnia część Projektu, Potęgowo Wschód obejmuje:
– budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5 xl-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, w rejonie wsi Karżcino (podprojekt Karżcino), gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
– budowę zespołu 5 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Bięcino (podprojekt Bięcino), gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie;
– budowę zespołu 6 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, o mocy 2,5 MW każda, w sąsiedztwie wsi Wrzeście i Kępno (podprojekt WrześcieKępno), gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
– budowę zespołu 20 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Głuszynko i Grapice (podprojekt Głuszynko-Grapice), gmina Potęgowo, powiat słupski.

Wszystkie inwestycje realizowane są na gruntach wyznaczonych pod zabudowę farm wiatrowych w oparciu o obowiązujące lokalne plany zagospodarowania przestrzennego. Oczekiwana roczna produkcja energii z farm wiatrowych Głuszynko-Grapice, Bięcino, Wrzeście-Kępno i Karżcino wyniesie łącznie około 326 000 MWh.

Inwestor musiał zbadać czy lokalizacja farmy może stanowić zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. Aby rozpoznać lokalne populacje ptaków i podjąć odpowiednie działania na etapie planowania, prowadzono obserwacje ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych. Zostały one przeprowadzone przez ornitologów zgodnie z wytycznymi zalecanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Po zakończeniu budowy inwestor będzie monitorował hałas, migotanie cienia, populację ptaków i nietoperzy oraz ogólną efektywność projektu.

Źródło: Radio Gdańsk, Windenergy.pl

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj