1 / 3

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. Zawarte w tym dokumencie treści mają stanowić wsparcie na etapie planowania, projektowania i tworzenia spójnego układu ulicznego o jednolitej i wysokiej estetyce. Publikacja to nic innego jak katalog podpowiedzi dla  dla projektantów i wykonawców ale również dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów oraz przedsiębiorców. Dokument ten może być wzorem dla innych miast. Co dokładnie zawierają wytyczne? 

Każdy z nas, wykonując codzienne czynności porusza się w przestrzeni publicznej. Korzystamy z niej mniej lub bardziej świadomie, przy czym jakość tej przestrzeni decyduje o jakości naszego życia.

Aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna musi zaspakajać nasze podstawowe potrzeby, czyli umożliwiać swobodne przemieszczanie się, zapraszać każdego z nas do korzystania z dóbr wspólnych, zachęcać do odpoczynku na ławce w otoczeniu przyrody, pozwolić cieszyć się codziennością.

Istotne jest, żeby przy tym była dostępna dla wszystkich, bezpieczna, trwała, atrakcyjna wizualnie oraz zintegrowana z otoczeniem. O tych wszystkich aspektach należy pamiętać już przed rozpoczęciem prac związanych z poprawą jej jakości na etapie projektowania – informuje GZDiZ.

Poprawa jakości i estetyki ulic

Dokument „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” powstał z myślą o poprawie jakości i estetyki ulic na terenie Gdańska.

Zawarte w nim zbiory wytycznych i instrukcji mają za zadanie ułatwić prace projektowe z zakresu tworzenia w mieście nowych układów komunikacyjnych, a także przy remoncie bądź przebudowie istniejących dróg. To nic innego jak materiał pomocniczy, który ma usprawnić proces uzyskania uzgodnień projektowych.

Jednolite standardy

– Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ opracował te standardy w oparciu o kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu wytycznych i opiniowaniu projektów ulic. Zależy nam, by poszczególne, realizowane odcinki układu ulicznego były spójne w zakresie dostępności, funkcjonalności i estetyki. Standardy pomogą nam oraz projektantom w osiąganiu tego celu – podkreśla Michał Szymański Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznych.

„Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” to swoiste kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców świadczących usługi na rzecz jednostek miejskich, a także innych podmiotów działających w przestrzeni granic miasta, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy oraz przedsiębiorcy.

W dokumencie ujęte zostały szczegółowe wytyczne między innymi dla poszczególnych elementów w pasie drogowym – takich jak: pasy ruchu pieszego, pasy aktywności stacjonarnej, pasy techniczne, jezdnie, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, pasy buforowe, pasy zieleni, przestrzenie współdzielone. Doprecyzowano też wymagania dla elementów punktowych jak: zjazdy, przejścia i azyle dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej czy schody terenowe.

Katalog nawierzchni Gdańska

W opracowaniu zamieszczone zostały szczegółowe wytyczne dotyczące układu, szerokości oraz oznakowania do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego wraz z podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju zalecanych nawierzchni w poszczególnych strefach. Opracowanie to stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych miasta, do których należą: Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 czy Standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku.

Pełna treść dokumentu udostępniona została na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zakładce Przestrzeń publiczna – standardy, poradniki. Aby pobrać publikację wystarczy kliknąć na link.

Czytaj więcej

Skomentuj