Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Kościan na okres trzech lat.

W okresie od 6 listopada 2021 do 5 listopada 2022 metr sześcienny wody kosztować będzie 3,60 zł. Cena wzrasta zatem o 25 groszy. Za metr sześcienny ścieków zapłacić trzeba będzie 6,49 zł i jest to wzrost o 55 groszy.

W kolejnych latach drożej

Jak informuje spółka Wodociągi Kościańskie w kolejnym roku ceny wzrosną odpowiednio o 5 i 17 groszy, a w trzecim roku obowiązywania taryfy o 1 i 8 groszy.

– Podane w taryfie ceny są cenami netto, do których doliczony będzie podatek VAT w wysokości 8% oraz opłaty abonamentowe – informują Wodociągi Kościańskie.

Nie tylko woda i ścieki

Przypomnijmy, że to kolejna podwyżka, która wpłynie na portfele mieszkańców gminy. Niedawno Związek Międzygminny Zagospodarowania Odpadów Selekt poinformował o podwyżce cen wywozu śmieci. Rada miejska Kościana podczas ostatniej, październikowej sesji uchwaliła także podwyżkę podatków od nieruchomości.

Czytaj więcej

Skomentuj