Ok. 2 mln zł kosztować będzie rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Krosna (Podkarpackie). Dzięki inwestycji, realizowanej przez MPGK Krośnieński Holding Komunalny, możliwe będzie przyłączenie do sieci m.in. nowych budynków i projektowanych obiektów z różnych części miasta.

Jak poinformował kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji w MPGK Marcin Kilar, realizowane i planowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Krosna i deweloperów.

W tym roku krośnieńska MPGK zrealizuje kilka zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Nowa sieć wodociągowa będzie budowana m.in.: na ul. Sikorskiego, ul. Polnej, ul. Klonowej i ul. Ikara. Natomiast sieć kanalizacyjna powstanie na ulicach m.in. Kopalnianej, Polnej oraz Kochanowskiego. Część inwestycji jest już realizowana.

W sumie w tym roku spółka rozbuduje sieć wodociągową o ponad 4 km, a sieć kanalizacyjną o blisko 2,7 km. Wartość inwestycji to ok. 2 mln zł.

Jak tłumaczy przedstawiciel spółki, dzięki rozbudowie możliwe będzie przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych budynków i projektowanych obiektów z różnych części miasta. Nowe odcinki sieci przejmą też ścieki z budynków, które nie posiadają kanalizacji i odprowadzają je do bezodpływowych zbiorników.

Obecnie sieć wodociągowa w Krośnie ma długość ponad 230 km, a sieć kanalizacyjna ok. 170 km.

 

Czytaj więcej

Skomentuj