Kilka dni temu ukazał się raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący rynku odpadów w Polsce. O samym raporcie, płynących z niego wnioskach oraz rekomendacjach dla instalacji, samorządów i ustawodawcy mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jedną z rekomendacji UOKiK zawartych w raporcie jest powstanie regulatora cen. Zdaniem prezesa UOKiK, takie zadanie mógłby przejąć na przykład Urząd Regulacji Energetyki.

Raport „Badanie rynku usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w instalacjach w latach 2014-2020” został opublikowany 11 maja. UOKiK zwraca w nim uwagę m.in. na fakt, że tam, gdzie właścicielami instalacji były podmioty prywatne, ceny były zwykle wyższe. Nie oznacza to jednak, że struktura właścicielska stanowi remedium na wzrost cen. Zaznaczył, że w ponad połowie gmin pojawiła się tylko jedna oferta na odbiór odpadów.

Dlatego UOKiK zaproponował m.in. wprowadzenie regulatora rynku, który działałby dopóki konkurencja w branży się nie rozwinie. W ocenie prezesa UOKiK, mimo zniesienia regionalizacji (co nastąpiło we wrześniu 2019 r.), rynek gospodarki odpadami nadal nie jest rynkiem konkurencyjnym. – Chodzi o to, żeby był podmiot, który z jednej strony przyglądałby się poziomowi kosztów, które istnieją na poziomie funkcjonowania RIPOK-ów, ale też między innymi cenami odbioru odpadów – stwierdził Tomasz Chróstny.

Samorządy podchodzą do pomysłu regulatora z rezerwą. Zaważają, że takie rozwiązanie  być może pozwoliłoby lepiej wskazać źródło problemu rosnących cen (te były wskazywane przez samorządowców, przedstawicieli instalacji i stronę rządową wielokrotnie, ale zdania były w tej kwestii podzielone). Zdaniem Leszka Świętalskiego, sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich RP, działalność regulatora mogłaby „oczyścić z zarzutów” samorządy obwiniane przez stronę rządową o podwyżki.

Z drugiej strony samorządy twierdzą, że regulator – działający na przykład na zasadzie podobnej do Polskiego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” regulującego wysokość taryf za dostawę wody – stanowiłby ograniczenie swobody samorządów w prowadzeniu gospodarki odpadami.

Kto miałby zająć się regulacją cen odpadów? Zdaniem prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, takie kompetencje mogłyby zostać powierzone na przykład Urzędowi Regulacji Energetyki. W rozmowie zaznaczył, że raport ma stać się podstawą do dyskusji o rynku gospodarki odpadami.

W swoim raporcie UOKiK zbadał działalność 171 instalacji (dawnych RIPOK-ów), stosujących technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Jego przedstawiciele będą gośćmi konferencji „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19”.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Rząd w 2013r poprzez wprowadzenie reformy dot Gosp. Odpadami . świadomie wyeliminował małe i średnie firmy , a dzisiaj się mówi o odbudowie i odrodzeniu się konkurencyjności ???? SZ .Panie i Panowie szczególnie tam na szczycie potwierdzacie odwieczna opinię , że Polacy to naród , który nie potrafi sam się rządzić dobrze , to boli , b boli , ale niestety taka jest rzeczywistość. Te nie kończące się dyskusje i wymyślanie zasad ,,,kogo?? by tu jeszcze uwalić ‘ oraz partyjniactwo !!!!!!! dzisiaj zbierają żniwo. Poprzedni rząd zaczął , a obecny nie lepszy , nadal też nie daje rade i wymyśla tylko sposoby na jazdę bez trzymanki.

Skomentuj