1 / 2

W nowo rejestrowanych od stycznia do lutego 2022 r. autobusach kupowanych przez samorządy, pojazdy z alternatywnym napędem osiągnęły 69-procentowy udział – raportuje firma firma JMK Analizy Rynku Transportowego.

Jak opisuje „Rzeczpospolita” to  lepszy wynik od podsumowania całego 2021 r., w którym elektrobusy, autobusy zasilane gazem oraz hybrydy zagarnęły niespełna dwie trzecie miejskiego rynku zakupowego.

Początek 2022 roku dla Łodzi

Początek obecnego roku w zakupowych statystykach daje prowadzenie Łodzi, która odebrała partię hybrydowych autobusów produkcji Solarisa. Pozwolą one łódzkiemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu wycofać z eksploatacji ostatnie pojazdy z wysoką podłogą. – Warty 113 mln zł kontrakt zawarty przez łódzki samorząd z producentem z Bolechowa obejmuje 10-letni najem 51 pojazdów 12- i 18-metrowych wraz z ich serwisowaniem – opisuje „Rzeczpospolita”.

Rok 2021 dla Warszawy

Gazeta podkreśla, że ubiegły rok pod względem „zazieleniania” autobusowej floty należał jednak do Warszawy, która zakupiła 90 autobusów na CNG, a kolejne miejsca zajęły Kraków oraz Jaworzno z zakupami elektrobusów. Według portalu Infobus, Warszawa była ekoliderem także w 2020 r., kiedy kupowała 140 autobusów elektrycznych, a także w 2019 r., gdy inwestowała w 153 autobusy zasilane gazem.

Prawo zachęca

Ustawa o elektromobilności ustanawia względem niektórych kategorii podmiotów publicznych wymagania dotyczące konieczności osiągnięcia, w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, określonych poziomów zelektromobilizowania. We wskazanym zakresie zmiany przyniosła grudniowa nowelizacja, wdrażająca do krajowego porządku prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r., zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego..

Jak podkreśla Konrad Różowicz prawnik Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners przepisy dyrektywy nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia minimalnych poziomów docelowych w zakresie udziału ekologicznie czystych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami, które mają zostać osiągnięte w dwóch okresach odniesienia, kończących się w 2025 r. i 2030 r. – Wskazany akt ma na celu popularyzację ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego – komentuje ekspert.

źródło: Rzeczpospolita

Czytaj więcej

Skomentuj