“Małopolska deszczówka” to nowy program ogłoszony przez zarząd województwa małopolskiego, którego celem jest wsparcie finansowe gmin wdrażających na swoich terenach rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie wód deszczowych z obiektów użyteczności publicznej. Samorząd przeznaczył na ten cel 500 tys. zł.

Dofinansowanie można uzyskać na dostosowanie budynków gminnych do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie spływających z nich wód deszczowych, jak również na modernizację istniejących już instalacji służących do gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania.

– Nowy konkurs jest realnym wsparciem dla gmin z naszego regionu. Liczę, że nasi beneficjenci, podejmując te działania, dadzą dobry przykład mieszkańcom naszego regionu – stwierdził wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

Działania podjęte w ramach programu pozwolą na racjonalne gospodarowanie deszczówką i wodami roztopowymi  przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej.

– Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy i ograniczenie ryzyka powodziowego, a tym samym poprawę jakości życia Małopolan – wyjaśnił Smółka.

Dofinansowanie może pokryć od 50 do 85 proc. kosztów projektu. Termin składania wniosków upłynie 8 maja.

100 tys. zł dla mieszkańców na wykorzystanie wody opadowej

Czytaj więcej

Skomentuj