Związek Miast Polskich zaopiniował wstępnie projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający przepisy ROP w Polsce.

ZMP poruszyło w swoim stanowisku kilka zasadniczych kwestii, które podnosiły także inne środowiska. Krytyka projektu ROP była jednym z tematów ostatniego wydarzenia “Platforma dyskusyjna ROP”, które było transmitowane na Portalu Komunalnym.

Miasta zrzeszone w ZMP twierdzą m.in. że termin konsultacji publicznych powinien zostać przedłużony. “Termin powinien zostać wydłużony dla umożliwienia rzetelnej analizy zaproponowanych rozwiązań z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk” – czytamy w opinii.

Zdaniem samorządowców konieczne jest także poddanie projektu konsultacjom z przedstawicielami interesariuszy systemu odpadowego. Dotychczasowe konsultacje w „podgrupach” uniemożliwiają prowadzenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami, twierdzi ZMP.

Samorządy zrzeszone w ZMP wnioskują również, aby nowe przepisy o ROP zostały wprowadzone jako oddzielna ustawa, a nie kolejna nowelizacja i tak już chaotycznego “prawa odpadowego”. – Kolejna nowelizacja doprowa­dzi do skutków podobnych jak nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 roku, których skutki do dziś negatywnie wpływają na jej adresatów – ostrzegają samorządowcy.

Kolejna krytyka ZMP dotyczy także:

  • braku projektów aktów wykonawczych w projekcie nowelizacji;
  • braku szczegółowych danych, na podstawie których określono maksymalne stawki opłaty produktowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczo­nego dla gospodarstw domowych;
  • podziału odpadów opakowaniowych na dwa rodzaje (zarówno w warstwie definicyjnej i sposobu przypisywania opakowania do danego rodzaju, jak i praktycznego sposobu jego realizacji w zbiórce i zagospodarowaniu odpadów).

Tworzony system rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien w pierwszej kolejności realizować cele środowiskowe, prowadząc do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz łatwiejszego ich zagospodarowania – podkreśla ZMP.

Wstępna opinia ZMP w sprawie ROP – cały tekst – dostępna jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj