1 / 8

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedzieli współpracę rządową w celu automatyzacji ruchu drogowego w Polsce.

Ważną rolę ma do odegrania w tym zakresie Instytut Transportu Samochodowego, który zorganizował w Warszawie międzynarodową konferencję „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że problemem elektromobilności i autonomizacji transportu należy zajmować się wieloaspektowo.

Przypomniał, że konferencja w Warszawie wpisuje się w działania związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, w którym – jak powiedział – „zwracamy uwagę na te środki transportu, które są dzisiaj niedoceniane, zwracamy uwagę na wpływ transportu na środowisko, na poczucie i poziom bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy korzystają i są uczestnikami ruchu drogowego”.

Minister infrastruktury: trzeba zachęcać społeczeństwo do korzystania z transportu zbiorowego

Według ministra Andrzeja Adamczyka trwa „rewolucja technologiczna”, która przejawia się dążeniem do zautomatyzowania przewozów, cyfryzacji modeli zarządzania i „całkowitą często zmianą modelu podróży”. Zwrócił przy tym uwagę, że coraz częściej przeprowadza się testy na gotowych rozwiązaniach, umożliwiających kierowanie pojazdami przy ograniczonym udziale człowieka.

– Kluczowe problemy, z którymi boryka się dzisiaj transport, czyli ograniczenie zdolności przepustowości infrastruktury transportowej, rosnące zapotrzebowanie na paliwa, wpływ transportu na środowisko, to one inspirują i powinny stale inspirować w poszukiwaniu nowoczesnych technologii, w poszukiwaniu rozwiązań, które zapobiegną degradacji naszego otoczenia – powiedział minister Adamczyk.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że należy podjąć wszystkie wysiłki mające na celu weryfikację technologii „w kierunku zmniejszenia poziomu i potencjalnej wypadkowości” i określić zasady współdziałania z już funkcjonującymi pojazdami konwencjonalnymi, gdyż – jak zauważył – „dla pojazdów przyszłości nie wytyczymy nowych szlaków, tak jak dzieje się to w przypadku Kolei Dużych Prędkości”.

W opinii szefa resortu infrastruktury „musimy być przygotowani na wprowadzenie na dużą skalę pojazdów elektrycznych, pojazdów autonomicznych”, konieczne więc jest przeprowadzenie „pogłębionych analiz dotyczących skutków wprowadzenia tych rozwiązań” przy zwróceniu szczególnej uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Minister Adamczyk poinformował, że trwają prace nad powstaniem Polskiego Centrum Kompetencji w obszarze automatyzacji transportu. – Będzie to swoisty kamień węgielny, budowany pod rozwój innowacyjnych systemów automatyzacji pojazdów w Polsce – powiedział Andrzej Adamczyk.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził, że z zainteresowaniem przyjmuje inicjatywę zbudowania Centrum Kompetencji i zadeklarował „pełną współpracę” w tym zakresie. Wyjaśnił przy tym, że Ministerstwo Energii intensywnie pracuje nad możliwością wypracowania modelu samochodu elektrycznego w Polsce, który określił „polskim patentem”.

– Z tego powodu nasze myśli o samochodzie elektrycznym koncentrują się na tym co trzeba zrobić, jakie dać zachęty, żeby ten samochód (elektryczny) był tankowany w nocy – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Energii chce także uczestniczyć w rozwoju elektromobilności, tym bardziej, że możliwości energetyki w tym zakresie są jego zdaniem „dosyć duże”. Minister energii zapowiedział, że w ramach tworzonego Programu Elektromobilności zamierza doprowadzić do tego, aby do 2021 roku było w Polsce przynajmniej 6 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Według szefa resortu energii i specjalistów, z którymi współpracuje, to właśnie samochody elektryczne są „dużo bardziej podatne” na możliwość autonomizacji, niż samochody spalinowe, m.in. z punktu widzenia zabezpieczenia antyawaryjnego czy sposobu funkcjonowania napędu.

Minister energii zadeklarował że pojazdy elektryczne na pewno będą produkowane, na początek w seriach po mniej więcej 15 tys. sztuk rocznie.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Czytaj więcej

Skomentuj