Na stronach Ministerstwa Klimatu pojawiła się informacja o podziale obowiązków miedzy poszczególnymi ministrami i wiceministrami.

Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu pojawiło się zarządzenie ministra Michała Kurtyki z dnia 20 maja, w którym przedstawiony został podział kompetencji kierownictwa resortu.

Oprócz pełnienia funkcji ministra klimatu, Michał Kurtyka ma nadzorować prace biura ministra, departamentu edukacji i komunikacji, departamentu prawnego oraz departamentu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Jego kompetencje obejmują też Państwową Agencję Atomistyki oraz Agencję Rezerw Materiałowych.

Wiceministrowie Ireneusz Zyska i Jacek Ozdoba

Funkcję pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii pełni Ireneusz Zyska, który nadzoruje też prace departamentów: elektromobilności i gospodarki wodorowej, ochrony powietrza i polityki miejskiej oraz odnawialnych źródeł energii. Kompetencje ministra wykonuje w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz – jako dysponenta – Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Sekretarz stanu Jacek Ozdoba, który będzie gościem konferencji „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19”, nadzoruje prace departamentu gospodarki odpadami, departamentu ciepłownictwa i departamentu instrumentów Środowiskowych. Wykonuje także kompetencje ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (szef GIOŚ, Paweł Ciećko także będzie gościem konferencji).

Ministerstwo Klimatu – podział na wiceministrów i departamenty (kliknij, aby powiększyć)

 

Wiceministrowie Piotr Dziadzio i Adam Guibourgé-Czetwertyński

Prace departamentu elektroenergetyki, departamentu energii jądrowej i departamentu ropy i gazu nadzoruje sekretarz stanu Piotr Dziadzio, który wykonuje też kompetencje ministra w stosunku do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński nadzoruje prace departamentu funduszy europejskich, departamentu spraw międzynarodowych, departamentu strategii i planowania transformacji klimatycznej.

Ministerstwa klimatu i środowiska oficjalnie z nowymi kompetencjami

Jego kompetencje jako ministra obejmują też prace Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prace biura dyrektora generalnego, biura kontroli i audytu, departamentu budżetu i finansów nadzoruje dyrektor generalny Ministerstwa Klimatu Grzegorz Mroczek, który określa także ich szczegółowe zadania.

Źródło: Onet.pl, Biznes Alert

Czytaj więcej

Skomentuj