Do końca października br. z Mysłowic (Śląskie) ma zostać wywiezionych ok. 8 tys. ton niebezpiecznych odpadów, porzuconych ponad dwa lata temu na składowisku w dzielnicy Brzezinka. Koszt operacji sięga blisko 94 mln zł; większość pokrywają dotacje z rządowych funduszy.

We wtorek przed południem przy bramie składowiska załadowano pierwszą ciężarówkę, którą wypełniły przede wszystkim ustawione na paletach tysiąclitrowe pojemniki z płynnymi odpadami – o łącznej masie ok. 20 ton.

„Część odpadów zostanie wywieziona do instalacji recyklingu, gdzie będzie poddana tzw. destylacji, a część pojedzie do instalacji termicznego przekształcania, czyli do spalarni odpadów niebezpiecznych – wszystko w zależności od składu chemicznego poszczególnych odpadów” – powiedział na wtorkowym briefingu przedstawiciel wykonawcy, Jarosław Surma ze spółki Geocoma.

Pytany przez dziennikarzy o skład odpadów z pierwszego transportu Surma wymienił m.in. kwasy i związki chlorowcoorganiczne. Zadeklarował, że codziennie od środy w dni robocze teren składowiska będą opuszczały po dwie ciężarówki z odpadami.

„Chciałem podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc Mysłowicom, aby wywieźć 8 tys. ton trucizn, które zalegają w dzielnicy Brzezinka” – mówił we wtorek prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Szczególnie podziękował przedstawicielom rządu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska Gospodarki Wodnej.

Wiceprezydent miasta Mateusz Targoś uściślił, że dotacja NFOŚiGW w wysokości 44,7 mln zł zapewniła 47 proc. finansowania kontraktu. 14 mln zł to dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, 20 mln zł katowicki fundusz przekazał miastu w formie pożyczki, natomiast blisko 15 mln zł Mysłowice pokrywają z własnych środków.

Umowę na wywóz i unieszkodliwienie odpadów władze miasta podpisały z wyłonionym w dialogu konkurencyjnym jedynym oferentem: konsorcjum firm Hydrogeotechnika z Kielc oraz Geocoma z Krakowa. Pierwotny budżet zamówienia miasto określało na 44,7 mln zł brutto. Wartość umowy sięgnęła prawie 94 mln zł brutto. Termin wykonania prac to 29 października br.

Prezydent Mysłowic przypomniał we wtorek, że poprzednie władze miasta wydały decyzje administracyjne, pozwalające na składowanie odpadów przy ul. Brzezińskiej 50, w maju 2018 r.

„Od początku te odpady były składowane w sposób łamiący przepisy prawa. W listopadzie 2018 r., gdy zostałem prezydentem, zamknęliśmy możliwość wjazdu w to miejsce. Od tamtej pory zaczęła się walka o pieniądze i wywóz tych odpadów. Więc od maja 2018 r. mieszkańcy Brzezinki żyli na największej bombie ekologicznej w kraju, którą w tej chwili rozbrajamy” – powiedział Wójtowicz.

O przekazaniu wsparcia finansowego z NFOŚiGW dla miasta na wywóz i unieszkodliwienie odpadów informowali w listopadzie ub. roku minister w KPRM Michał Wójcik oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wiceminister wyjaśniał, że pomoc udzielono w oparciu o art. 26a Ustawy o odpadach – wobec sytuacji, gdy samorząd nie miał możliwości samodzielnego usunięcia odpadów

Według wcześniejszych informacji mysłowickich samorządowców na wysypisko w dzielnicy Brzezinka zwieziono 8 tys. niebezpiecznych odpadów, m.in., rozpuszczalników. Porzucone substancje zalegają w pobliżu szkół, przeszkoli, ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego i firmy zatrudniającej setki osób. Osoby odpowiedzialne za przywiezienie odpadów zostały zatrzymane.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Wszystko wiadomo : “Właścicielem terenu przy ulicy Brzezińskiej 50 jest spółka MedBiz z Mysłowic, która wydzierżawiła teren spółce Mundo Trade z Dąbrowy Górniczej, a ta zwoziła tu odpady”…. Państwo zapłaci, kombinatorzy się dorobili…

  2. Komu władze miasta wydały decyzję, ten powinien usunąć na swój koszt odpady i odpowiedzieć prawnie, a nie powinno być tak, że płacimy wszyscy i uczymy cwaniaków , że nie ma konsekwencji . No ale łatwiej zarabiać na mandatach za brak maseczek!

Skomentuj