Minister klimatu Michał Kurtyka powołał 19 sierpnia nowych członków Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 20 sierpnia stanowisko prezesa NFOŚiGW objął prof. Maciej Chorowski, a 10 września do zarządu NFOŚiGW dołączy Paweł Mirowski.

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni istotną rolę w finansowaniu proekologicznych inwestycji w Polsce. W najbliższym czasie jego rola będzie szczególna ze względu na wyzwania, jakie czekają nas z zaprogramowaniem środków na Fundusz Odbudowy i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dlatego cieszy mnie fakt, że w skład Zarządu NFOŚiGW powołane zostały osoby z tak dużą wiedzą i doświadczeniem, które będą nieocenione w tym procesie – podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.

Maciej Chorowski nowym prezesem zarządu NFOŚiGW

Nowy prezes zarządu NFOŚiGW Maciej Chorowski jest profesorem nauk technicznych. W latach 2016 – 2019 był dyrektorem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W 1998 r. rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmował stanowiska kolejno adiunkta, prodziekana i dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, następnie dyrektora Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, a od 2014 r. kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej.

Maciej Chojrowski odbywał też krótkoterminowe staże naukowe i pobyty: MMR Inc (Mountain View,CA,USA), Stanford University (Palo Alto, CA, USA), National University of Singapore (Singapur), Leeds University (Wielka Brytania), InterUniversity Accelerator Center (New Delhi, Indie), ITER International Organization (Cadarache, Francja) i CERN (Genewa, Szwajcaria).

Paweł Mirowski zastępcą prezesa NFOŚiGW

Paweł Mirowski, który dołączy do zarządu NFOŚiGW to absolwent ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Następnie członek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018 – 2020 r. prezesa zarządu.

Poprzedni prezes NFOŚiGW w spółce Zygmunta Solorza

Poprzedni prezes zarządu NFOŚiGW – Piotr Woźny – zrezygnował z tej funkcji w maju 2020 r.

– Było to w pełni przyjazne rozstanie. Było to 36 miesięcy na posterunku jeśli chodzi o “Czyste Powietrze” i OZE. Uważam, że Polska się dosyć mocno zmieniła od tego momentu, w którym zaczynałem. Moja aktywność w tym projekcie dobiegła końca, chociaż będę społecznym doradcą ministra klimatu Michała Kurtyki ds. wdrażania programu “Czyste Powietrze” – powiedział Piotr Woźny.

Piotr Woźny już w czerwcu został członkiem rady nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów Adamów Konin” należącego do Zygmunta Solorza.

Czytaj więcej

Skomentuj