Porozumienie o inwestycyjnej współpracy między Polską i Ukrainą podpisali Kazimierz Kujda z NFOŚiGW, mer Lwowa Andriej Sadowy i dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa wod-kan.

Do podpisania doszło podczas lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”. Podpis na dokumencie złożył również wiceminister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy,  ministerstwo objęło bowiem patronat nad wspólnymi przedsięwzięciami.

Modernizacja oczyszczalni we Lwowie (wraz z usuwaniem fosforu) ma pochłonąć ok. 200 mln euro. W pierwszej fazie działań NFOŚiGW pomoże w przygotowaniu dokumentów przetargowych dla opracowania koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków we Lwowie wraz z obiektami towarzyszącymi (np. węzłem technologicznym utylizacji osadów ściekowych), a także realizacji samej inwestycji.

NFOŚiGW nadal będzie dzielił się ze specjalistami ukraińskimi doświadczeniami  w realizacji przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce. Umożliwi im też udział w szkoleniach organizowanych przez Fundusz. Wspólna grupa robocza, złożona z ekspertów obu stron, zajmie się przygotowaniami projektów, dzięki którym zostaną podjęte konkretne już decyzje.

NFOŚiGW sfinansuje oczyszczalnię we Lwowie?

Przedstawiciele NFOŚiGW rozmawiają również obecnie o możliwości współpracy na Białorusi przy tamtejszych projektach z zakresu ochrony środowiska. NFOŚiGW współfinansował już modernizację oczyszczalni w Brześciu na Białorusi, co wpłynęło na polepszenie stanu tamtejszych wód wpływających do Bugu. Fundusz przeznaczył na to wówczas ok. 5,5 mln zł.

Zachodnie obszary Ukrainy, jak i Białorusi, znajdują się w zlewni Bugu (ok. 50 proc. jej powierzchni usytuowana jest w Polsce), z której zanieczyszczenia trafiają m.in. do Jeziora Zegrzyńskiego, źródła wody dla Warszawy. O aktywności Funduszu w zlewni Bugu pisaliśmy już we wrześniu.

– Działania na terenie Ukrainy i Białorusi są priorytetem Funduszu – mówił niedawno w Gliwicach Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW. Prawo pozwala na to, by NFOŚiGW wspierał inwestycje poza granicami kraju, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii ministra środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj