Radni Gdańska zagłosowali za uchwałą w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie miasta. Uchwała ma zapewnić zrównoważony rozwój zieleni, zwiększenie jej ilości oraz precyzuje zasady postępowania.

– Uchwała w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie naszego miasta to wynik pracy komisji, która składała się z urzędników Wydziału Środowiska pod moim przewodnictwem, ustanowiła ją pani prezydent w dniu 15 marca bieżącego roku – powiedział podczas sesji Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

– Przypomnę, że decyzje związane z usuwaniem zieleni na terenie naszej gminy, to nie są tylko i wyłącznie decyzje wydawane w imieniu organu jakim jest prezydent Miasta Gdańska. Te decyzje wydaje również Marszałek Województwa Pomorskiego dla terenów gminnych, dla terenów zarządzanych przez miasto Gdańsk i jego jednostki, m.in. dla szkół. Decyzje wydaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dla wszystkich terenów zabytkowych, objętych wpisem do rejestru. Tutaj mówimy głównie o terenach Śródmieścia, to jest właśnie teren o którym decyzje wydaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, to dwie ostatnie głośne decyzje dotyczące Podwala Staromiejskiego czy Dolnego Miasta. Decyzje wydaje też Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, wydaje tylko decyzje finansowe, bez nasadzeń zastępczych – dodał.

Ma być więcej nasadzeń zastępczych

Uchwała zakłada zdecydowane zwiększenie liczby nasadzeń zastępczych. Celem zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących zieleni przy inwestycjach. Nowe przepisy ułatwią też zrównoważony rozwój miasta przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności, a kwestie dotyczące nasadzeń zastępczych staną się jaśniejsze. Łatwiejsze też będzie tworzenie kompleksowej i przejrzystej dokumentacji przyrodniczej. Kolejnymi ważnymi celami są zachowanie drzew i krzewów w dobrym stanie zdrowotnym oraz wybór najmniej inwazyjnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Zgodnie z nowym prawem, do wszystkich wniosków o usunięcie zieleni w związku z realizowaną inwestycją wymagana będzie dokumentacja przyrodnicza. Będzie ona zawierać m.in. operat dendrologiczny i inwentaryzację przyrodniczą. O liczbie nasadzeń zastępczych będą decydowały różne kryteria takie jak m.in. przepisy wynikające z ustawy, obwód drzew, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyczyny usunięcia, stan sanitarny usuwanych drzew, a także gatunki drzew do nasadzeń.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. modyfikatory, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć liczbę koniecznych nasadzeń zastępczych. Jeżeli chodzi o okoliczności, które mają wpływ na zwiększenie liczby nasadzeń, to są to m.in. zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Innym czynnikiem, podwajającym liczbę drzew, które muszą się pojawić w zamian za te wycięte, jest sytuacja, gdy usuwane drzewo znajduje się na tzw. Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie. Z kolei modyfikatorem zmniejszającym liczbę koniecznych nasadzeń zastępczym może być zły stan techniczny lub zdrowotny drzewa. Zmniejszenie może też nastąpić, gdy przyczyną usunięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, kolizja lotnicza lub gdy drzewo usuwane jest z terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych i przemysłowych.

W celu zachowania bioróżnorodności preferowane będą gatunki rodzime, a wykluczane gatunki obce, w szczególności te inwazyjne. Wyłącznie do wyjątkowych sytuacji, ograniczona zostanie możliwość stosowania form ozdobnych. Ma to związek z zachowaniem historycznego charakteru na terenach, gdzie realizowane są nasadzenia.

Czytaj więcej

Skomentuj