Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania – wynika z projektu ustawy, który we wtorek poparły sejmowe komisje.

Połączone sejmowe komisje samorządu oraz środowiska rozpatrywały we wtorek projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśnił podczas posiedzenia komisji wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, nowe przepisy mają dwa podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest sposób rozliczenia odpadów przez gminy za 2020 r; drugim jest uwolnienie mocy przerobowych spalarni.

Poziomy za 2020 r. wg starego wzoru

Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Wiceminister przekonywał, że przepisy UE pozwalają jednak na różne metody obliczania poziomu za 2020 rok, a projekt przewiduje właśnie takie rozwiązanie. Pozwoli to polskim samorządom osiągnąć wymagane limity.

I tak, zgodnie z nowymi przepisami, gminy za 2020 r. będą obliczały poziom recyklingu w odniesieniu do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), czyli tak jak do tej pory. Według Ozdoby korzystniejszy sposób rozliczania pozwoli zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł (na karach, które musiałyby zapłacić).

Nowa metoda od 2021 r.

Zgodnie z projektem, nowa metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku.

Projekt uszczegóławia ponadto, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035.

Nowe przepisy, jak mówił Ozdoba, mają ponadto uwolnić ograniczony obecnie potencjał spalarni odpadów. Chodzi o zniesienie obowiązującego limitu 30 proc. termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Samorządy: poziomy recyklingu dużym wyzwaniem. Wszystko zależy od metody obliczania

Zmiany w BDO i projekt ROP

Nowela przesuwać będzie również o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku.

Przesunięcie uruchomienia modułu potwierdzeń ma związek z prowadzonymi obecnie w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.

Wiceminister poinformował, że liczy na to, że odpowiedni projekt dot. ROP zostanie opublikowany jeszcze w listopadzie. Dodał, że w niedługim czasie uregulowana zostanie też kwestia opłat za odpady komunalne, które powstają w nieruchomościach niezamieszkanych. Chodzi w tym przypadku o podniesienie maksymalnej ceny za takie odpady, tak by odpowiadała ona rzeczywistym kosztom ich utylizacji, zagospodarowania.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Patologia, w listopadzie gminy dowiadują sie jak będa sie rozliczać, dobrze ze nie w przyszłym roku ustalono reguły odnośnie 2020. Ciekawe kiedy jawny bedzie sposób rozliczania za rok 2021. Chyba już teraz warto byłoby o tym poinformować.

Skomentuj